ก้าวแรก ย้ายถิ่นฐาน อิตาลี

พม. โดย สค. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก”

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ…

Home / PR NEWS / พม. โดย สค. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก”

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการย้ายถิ่นฐานไปประเทศอิตาลี ใน 6 ประเด็น คือ(1) แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลี (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและกฎหมายแรงงาน(3) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง (4) หน้าที่ของหญิงไทยในฐานะพลเมืองของประเทศอิตาลี (5) แนวทางประกอบอาชีพในประเทศอิตาลี และ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการปรับตัวในการดำเนินชีวิต

ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวจรรยา แซ่เจียง ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเป็นวิทยากรในการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สค. เครือข่ายอาสาสมัครทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้มีความสนใจในการย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลี และผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ ศุภกร แอนด์ บอดี้สปา สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom meeting เป็นสมาชิกเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี รวมไปถึงปรึกษาโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ จากศูนย์ชุมชนอีสานศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวจรรยา แซ่เจียง ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อรายงานสถานการณ์หญิงไทยในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมพลังสตรีที่ย้ายถิ่นในยุโรป และหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง สค. และเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ซึ่งนางสาวจรรยาฯ ได้กล่าวถึง ประเด็นปัญหาคนไทยที่ตกอยู่ในสภาวะหม้าย ซึ่งถือ เป็นประเด็นสำคัญในปี พ.ศ. 2565 ที่เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเร่งดำเนินการผลักดันให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้ความรู้แก่จิตอาสาเพื่อสร้างแนวทางสำหรับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือคนไทยที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายในยุโรป ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ณ ประเทศเยอรมนี และช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ประเทศอิตาลี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและศึกษากรณีตัวอย่างของหญิงไทยและคนไทยทุกเพศที่ตกอยู่ในสภาวะหม้าย รวมถึงการทำงานของจิตอาสาที่มีประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือ โดยมีการรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาจาก 6 ประเทศ มาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือหญิงหม้ายชาวไทยของเครือข่ายฯ ดังนั้น เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปมีความประสงค์จะดำเนินโครงการร่วมกับ สค. ในการจัดการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือคนไทยที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายในยุโรป โดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังทางจิตใจให้แก่อาสาสมัครในการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเคสต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ นางสาวจรรยาฯ ได้กล่าวชื่นชม สค. สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เริ่มต้นย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีอย่างไร ให้สำเร็จตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเป็นจิตอาสาในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSRLRYEGu/

X