บี.กริม เพาเวอร์ ซิว 3 รางวัล Environmental Impact Assessment (EIA) ตอกย้ำความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

Home / PR NEWS / บี.กริม เพาเวอร์ ซิว 3 รางวัล Environmental Impact Assessment (EIA) ตอกย้ำความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรและโล่ห์เกียรติยศ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ให้แก่ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดเล็ก (SPP) จากการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโครงการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ บี.กริม ให้ความสำคัญและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

บุคคลในภาพ จากซ้าย

  1. นางสาวฐิติรัตน์ เจริญรัตน์ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
  2. นายสมชาย มนช้าง ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
  3. นายเอกพงศ์ ถนอมฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
  4. นายธนณัฐฐ์ บุญโสธรวัฒนา ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
  5. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
X