กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ลวนลาม ศปคพ. ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคาทางเพศในการทำงาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ

(14 ก.ค. 2565) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ กรณี “ส.ก.ก้าวไกล” คุกคามทางเพศนั้นอธิบดี จินตนา กล่าวว่า การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศไม่ได้จำกัดแค่เพียงการข่มขืน…

Home / PR NEWS / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ

(14 ก.ค. 2565) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ กรณี “ส.ก.ก้าวไกล” คุกคามทางเพศนั้น
อธิบดี จินตนา กล่าวว่า การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศไม่ได้จำกัดแค่เพียงการข่มขืน ลวนลาม หรือการสัมผัสร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแทะโลมด้วยสายตา คำพูด หรือกิริยาท่าทางด้วย โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม โดยผู้ถูกกระทำจะไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเด็กเท่านั้น เพราะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ เช่น เพศหญิง เพศชาย หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยด้วย เช่น เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการด้วย

อธิบดี จินตนา กล่าวอีกว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จะส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และพิทักษ์สิทธิสตรี ซึ่งการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง โดยเฉพาะการกระทำที่ผู้ถูกกระทำไม่ต้องการ ผู้ถูกกระทำมีความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย หรือรู้สึกถูกเหยียดหยาม และจะดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และเยียวยาทางจิตใจ โดยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จากศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โทร 02-6596749 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook account : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/

X