ASEAN NIA SEASA2022 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อาเซียน

NIA จับมือ 9 ประเทศ จัดประชุม SEASA 2022 เปิดเมืองเชื่อมโลกมาเจอกัน สร้างเครือข่ายให้ธุรกิจสตาร์ทอัพได้ไปต่อหลังโควิด-19

21 มิถุนายน 2565 / กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จับมือ 10 ประเทศอาเซียนและพันธมิตร เตรียมจัดงานประชุม Southeast…

Home / PR NEWS / NIA จับมือ 9 ประเทศ จัดประชุม SEASA 2022 เปิดเมืองเชื่อมโลกมาเจอกัน สร้างเครือข่ายให้ธุรกิจสตาร์ทอัพได้ไปต่อหลังโควิด-19

21 มิถุนายน 2565 / กรุงเทพฯ – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จับมือ 10 ประเทศอาเซียนและพันธมิตร เตรียมจัดงานประชุม Southeast Asia Startup Assembly 2022 หรือ SEASA 2022 รูปแบบไฮบริด เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ และนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) และประเทศพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “Open the Cities for Startup Opportunities Among APEC Member Economies” ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เผยว่า “การประชุม SEASA 2022 ในปีนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐด้านการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตร ตอบรับเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดจำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา มาเลเซีย สิงค์โปร์ เวียดนาม จีน อินเดีย รัสเซีย และไทย ซึ่งจะมีการนำเสนอบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมสตาร์ทอัพในยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ด้านนโยบาย การส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ สถานการณ์ของสตาร์ทอัพในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและนวัตกรรมระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และประเทศพันธมิตรให้เติบโตทั้งระบบนิเวศ รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากสตาร์ทอัพที่ช่วยเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคนไทยให้สมาร์ทขึ้น เช่น “Seekster” แพลตฟอร์มรวมแม่บ้าน-สารพัดช่าง เชื่อมฝ่ายที่ต้องการหาคนมาช่วยทำความสะอาดและฝ่ายที่มีทักษะทำความสะอาดและซ่อมแซมมาเจอกัน “Nasket” แพลตฟอร์มสินค้าและบริการสำหรับการใช้ชีวิตในคอนโดและคนเมือง “NoBitter” แพลตฟอร์มสั่งจองผักสลัดคุณภาพจากฟาร์มถึงหน้าบ้าน และ “Happy Grocers” แพลตฟอร์มสตาร์ทอัพขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อมเกษตรกรกับคนเมือง ส่งต่อผักผลไม้ด้วยราคาสมเหตุสมผล”

ดร.พันธุ์อาจ ทิ้งท้าย “นอกจากกิจกรรรมดังกล่าวแล้ว ในช่วงวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 NIA ยังมีกิจกรรมที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองพาคุณเชื่อมสู่โลกแห่งนวัตกรรมในรูปแบบไฮบริด กับงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2022 หรือ SITE 2022 ภายใต้แนวคิด “Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกัน” สามารถมาสัมผัสโลกจริงด้วยตัวเอง ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://site.nia.or.th

Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA คือการประชุมหน่วยงานภาครัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางเศรษฐกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งมิติการจัดทำฐานข้อมูล การบ่มเพาะ การขยายตลาด และการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพให้มีความเชื่อมโยงและเข้มแข็งมากขึ้น รองรับการขยายตัวของตลาดโลก

X