DKSH คาโอฯ ดีเคเอสเอช สุขภาพความงาม เจาะตลาดกัมพูชา

คาโอฯ จับมือ DKSH เสริมทัพ ส่งสินค้าอุปโภคคุณภาพดี เจาะตลาดกัมพูชา

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bishan Gautam รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค…

Home / PR NEWS / คาโอฯ จับมือ DKSH เสริมทัพ ส่งสินค้าอุปโภคคุณภาพดี เจาะตลาดกัมพูชา

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bishan Gautam รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศกัมพูชา) จำกัด ให้เป็นผู้กระจายสินค้าในครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว ประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยและความงามของคาโอฯ ได้แก่ แบรนด์แอทแทค มาจิคลีน ไฮเตอร์บิโอเร ลอรีเอะ และเมอร์รี่ส์ สู่ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้

(จากซ้าย Mr.Bishan Gautam, รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท DKSH (ประเทศกัมพูชา) จำกัด และนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด)

ภายใต้ความร่วมมือนี้ DKSH ประเทศกัมพูชา จะเป็นผู้จัดจำหน่าย การขนส่ง ตลอดจนบริหารการตลาด และการขาย ให้แก่คาโอฯ ประเทศไทย ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ DKSH ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดธุรกิจภายใต้เครือข่ายการขนส่งที่กว้างขวาง กอปรกับทีมขายที่มีประสบการณ์ของ DKSH จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับคาโอฯ ในตลาดประเทศกัมพูชาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 โดยคาโอ คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี คาโอ ประเทศไทยได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 10 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ แอทแทค (Attack) มาจิคลีน (Magiclean) ไฮเตอร์ (Haiter) ลอรีเอะ (Laurier) เมอร์รี่ส์ (Merries) เมะกุริธึ่ม (MegRhythm) แฟซ่า (Feather) ลิเซ่ (Liese) บิโอเร (Bioré) และ คิวเรล (Curel)

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Mr. Bishan Gautam รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (ขวา)

นอกจากนี้ คาโอ ประเทศไทย ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ คาโอ ประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้คนและสังคมด้านสุขอนามัยและความงาม มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส (ESG) ภายใต้สโลแกน “Kirei—Making Life Beautiful” หรือ “สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม”

เกี่ยวกับ DKSH
DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้าน ฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมุ่งเน้นภาคส่วน Fast Moving Consumer Goods ร้านอาหารและภัตตาคาร สินค้าประเภท luxury สินค้าด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 19,880 ราย หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมียอดขายสุทธิในปีพ.ศ. 2564 จำนวน 3.8 พันล้านฟรังก์สวิส (125.73 พันล้านบาท) www.dksh.com/cg

X