E-Payment กองทุนเงินทดแทน ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสังคม

ประกันสังคม รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กับธนาคารออมสิน ได้แล้ววันนี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ว่าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ นายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบ…

Home / PR NEWS / ประกันสังคม รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กับธนาคารออมสิน ได้แล้ววันนี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ว่าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ นายจ้างสามารถส่งข้อมูลเงินสมทบ ผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของธนาคาร ออมสิน ผ่าน GSB Corporate Internet Banking (GSB ColB) ซึ่งระบบของธนาคารเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่ GSB Contact Center 1115 กด 4 Email : gsbcoib@gsb.or.th ฟรีค่าธรรมเนียม อีกทั้งสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ทันทีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคารและหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารออมสิน และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง