จุงหวา เทเลคอม โควิด 19 โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน โรงพยาบาลอัจฉริยะ

เชิญร่วมงานสัมมนา “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ”ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยโซลูชันจากไต้หวัน

ด้วยแรงผลักดันและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของโรงพยาบาลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ได้ก่อให้เกิดกระแสความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลในหลายประเทศต่างต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ AIoT มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระงาน พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ดีขึ้นimedtac ร่วมกับ จุงหวา เทเลคอม (CHT) และโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH)…

Home / PR NEWS / เชิญร่วมงานสัมมนา “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ”ยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยโซลูชันจากไต้หวัน

ด้วยแรงผลักดันและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของโรงพยาบาลในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ได้ก่อให้เกิดกระแสความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลในหลายประเทศต่างต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ AIoT มาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระงาน พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ดีขึ้น
imedtac ร่วมกับ จุงหวา เทเลคอม (CHT) และโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จัดงาน “สัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565” ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ (The Future of Smart Hospital)” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.40 น. ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากไต้หวันมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำโซลูชันทางการแพทย์ของไต้หวัน (Internet of Medical Things, IoMT) อีกทั้งยังได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะมาใช้ในโรงพยาบาล โดยหวังส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

ภายในงานท่านจะได้พบกับ imedtac ผู้ให้บริการโซลูชันทางการแพทย์อัจฉริยะ IoMT จุงหวา เทเลคอม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแพทย์ 5G/AIoT โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ผู้ส่งเสริมความร่วมมือโรงพยาบาลอัจฉริยะระหว่างไต้หวันและประเทศไทย โรงพยาบาลธนบุรี ตัวอย่างความสำเร็จในการนำโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชปฏิบัติและอุตสาหกรรมการแพทย์จากไต้หวันและประเทศไทย ที่จะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย สำรวจแนวคิดด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงรูปแบบบริการและคุณภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
งานสัมมนาการดูแลสุขภาพอัจฉริยะไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2565 หัวข้อ “อนาคตของโรงพยาบาลอัจฉริยะ”
• วันที่ 24 มิถุนายน 2565
• เวลา 13.00 – 16.40 น.
• โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/yjy9cK6FePTMCiUP9
รายละเอียดเพิ่มเติม https://imedtac.visionthai.net/

X