จุงหวา เทเลคอม สร้างหอผู้ป่วยอัจริยะ โรงพยาบาลธนบุรี

จุงหวา เทเลคอม จับมือ โรงพยาบาลธนบุรี เซ็น MOU ร่วมเปิด “โรงพยาบาลอัจฉริยะ”พลิกโฉมใหม่แห่งบริการทางการแพทย์ในไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) และโรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โรงพยาบาลอัจฉริยะ” ตอบรับนโยบาย “Medical Hub…

Home / PR NEWS / จุงหวา เทเลคอม จับมือ โรงพยาบาลธนบุรี เซ็น MOU ร่วมเปิด “โรงพยาบาลอัจฉริยะ”พลิกโฉมใหม่แห่งบริการทางการแพทย์ในไทย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) และโรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โรงพยาบาลอัจฉริยะ” ตอบรับนโยบาย “Medical Hub of Asia ”(ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย) ของภาครัฐที่ได้ประกาศไว้ในปี 2547 โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุงหวา เทเลคอม และ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ร่วมสานต่อความร่วมมือการสร้างหอผู้ป่วยอัจฉริยะPOC ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่แห่งการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันโรงพยาบาลอัจฉริยะในประเทศไทย
โรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลในเครือ ธนุบรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีโรงพยาบาลในเครือในประเทศทั้งหมด 18 แห่ง ปัจจุบันมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 350 คน นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ เริ่มจากความร่วมมือ “หอผู้ป่วยอัจฉริยะ” (Smart Ward) โดยมี จุงหวา เทเลคอม ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT เป็นผู้นำเข้าแอปพลิเคชันนวัตกรรมใหม่นี้เข้ามา ช่วยยกระดับให้โรงพยาบาลธนบุรีเป็นต้นแบบมาตรฐานโรงพยาบาลอัจฉริยะในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จุงหวา เทเลคอม ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ต่าง ๆ อาทิ Imedtac ไต้หวัน และ บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ในการนำโซลูชันหอผู้ป่วยอัจฉริยะของไต้หวันมายังโรงพยาบาลธนบุรี เช่น เคาน์เตอร์พยาบาลอัจฉริยะ, เครื่องมือวัดสัญญาณชีพแบบAll-in-one, ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ, E-paper แสดงข้อมูลข้างเตียง และระบบตรวจจับพฤติกรรมของผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระงาน ทำให้มีเวลาดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยรักษาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล จุงหวา เทเลคอม ได้วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น IoMT, เครือข่าย5G, Big Data, ปัญญาประดิษฐ์ AI และระบบคลาวด์ พัฒนาโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น

(ซ้าย) คุณอู๋เสวียหลาน ประธานบริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี

นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า “พวกเราเชื่อว่า การรวบรวม จัดระเบียบ และส่งต่อข้อมูลที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นทั้งในและนอกโรงพยาบาล พวกเราให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย เป็นมิตร และการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมในเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา มากกว่าการนำเทคโนโลยีแปลกใหม่แต่กลับทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ซับซ้อนยุ่งยากกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของเรามีเวลาและกำลังในการดูแลผู้ป่วยได้น้อยลง”
คุณอู๋เสวียหลาน ประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ จุงหวา เทเลคอม และประธานบริษัท จุงหวา เทเลคอม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการผลักดันนโยบายให้โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบดิจิทัลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลในประเทศต่าง ๆ จึงต้องการโซลูชันการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบรับกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะของ จุงหวา เทเลคอม ครอบคลุมฟีเจอร์บนคลาวด์ ระบบดิจิทัล และระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการพัฒนาตลาดทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง และยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อพลิกโฉมใหม่แห่งการให้บริการทางการแพทย์อัจฉริยะ”

X