กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ความหลากหลายทางเพศ คุกคามทางเพศ ปัญหาสังคม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เป็นข่าวมากขึ้นในสังคม สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางสายตา ทางวาจา ไม่ว่าจะเป็น การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง พูดลามก…

Home / PR NEWS / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่เป็นข่าวมากขึ้นในสังคม สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางสายตา ทางวาจา ไม่ว่าจะเป็น การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง พูดลามก ทางกายโดยการหยอกล้อ การแตะเนื้อต้องตัว การสื่อข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศ ไปจนถึงการคุกคามในรูปแบบที่รุนแรง คือ การบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ หรือกระทำชำเรา โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม สร้างความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย หรือรู้สึกถูกเหยียดหยาม ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ถูกกระทำไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเด็กเท่านั้น เพราะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทั้งหญิง ชาย หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยด้วย เช่น เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งผู้พิการ ซึ่งการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อธิบดี จินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีเจตนารมณ์มุ่งปรับเจตคติในเรื่องความเสมอภาค สร้างการยอมรับความแตกต่าง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย และไม่กระทำการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เน้นสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมในการไม่ยอมรับและไม่นิ่งเฉยกับการกระทำความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ รวมทั้งพร้อมดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จากศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โทร 02-6596749 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook account : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/