Mitsubishi มิตซูบิชิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคแก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 6 ล้านบาท แก่ 3 มูลนิธิ สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Home / PR NEWS / มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงินบริจาคแก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และ คุณสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ร่วมส่งมอบเงินบริจาครวมมูลค่า 6 ล้านบาท ให้แก่ 3 มูลนิธิเพื่อสังคม มูลนิธิละ 2 ล้านบาท ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิรามาธิบดีฯ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การบริจาคในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบแทนสังคมไทย เงินจำนวน 6 ล้านบาท ที่เราบริจาคด้วยความตั้งใจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ในประเทศไทย เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมด้วยจากการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ‘รุ่นพิเศษ’ หรือ ‘แพชชั่น เรด เอดิชั่น’ การบริจาคครั้งนี้ยังสอดคล้องกับความพยายามในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน 3 ด้านหลักสำคัญของบริษัทฯ อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย” มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

หนึ่งในนั้น คือการบริจาคให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนาองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับความยากลำบากได้โดยทันที ผ่านโครงการพัฒนาต่าง ๆ อีกหนึ่งมูลนิธิฯ ที่เราบริจาคเงินในครั้งนี้ ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และส่งเสริมระบบสาธารณสุขในประเทศ และมูลนิธิฯ สุดท้าย ได้แก่ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตามปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” โดยโครงการล่าสุดคือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและพลังงานในการสร้างโรงพยาบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์ หรือระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศภายใต้โครงการ ‘Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปีให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยยังมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาในสังคมไทยผ่านหลายโครงการ อาทิ โครงการ ‘มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน’ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการ MMTh VTECH Scholarship Program รวมถึงมอบโอกาสฝึกงานกับบริษัทฯ ให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย

X