Thailand Esaan Fabric Expo 2022 มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” 26 เม.ย – 2 พ.ค. 2565

“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022”โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ณ…

Home / PR NEWS / “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022” 26 เม.ย – 2 พ.ค. 2565

“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Thailand Esaan Fabric Expo 2022”
โดย พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล : Esaan Fabric Expo 2022” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (หน้าลิฟท์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1) การเดินแบบแฟชั่นโชว์ “ภูษาศิลป์ถิ่นอีสาน ลุ่มน้ำโขง” จาก อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และทีมนางแบบ นายแบบ ที่มีชื่อเสียง
2) การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานและศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นประจำทุกวัน
3) การจำหน่ายสินค้าสุดยอดผ้าทอมือจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 40 ราย 40 คูหา
4) กิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า
5) การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์ม เสมือนจริง
6) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ E-catalog เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

X