ประกันสังคม ผู้ประกันตน ลงพื้นที่

รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ ส่ง ‘คณะที่ปรึกษา’ ‘รอง สปส.’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นนทบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนตลอดชีพให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน…

Home / PR NEWS / รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ ส่ง ‘คณะที่ปรึกษา’ ‘รอง สปส.’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นนทบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางสาวปาริชาต พิพัฒน์วัชรโสภณ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนตลอดชีพให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
          ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำ ของท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตน อย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน โดยในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ ผมและท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้มีความรู้สึกอบอุ่นต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วยเพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบถึงบ้านพักผู้ประกันตน จำนวน 2 ราย
          รายแรก นางชาลิณี ถือมั่น อายุ 62 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมตามองไม่ค่อยเห็น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 395,779.68 บาท ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลระหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
          รายที่สอง นายศุณเสกต์ แย้มสุข อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทำให้มีน้ำคั่งในโพรงสมอง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง บริเวณแขนและขา ปัจจุบันรับประทานอาหารทางสายยาง เป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จำนวน 469,056.45 บาท ณ บ้านของผู้ประกันตน ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
          ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตน ทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม