SNI เติบโตยั่งยืนผ่านระบบ Partnership Farming ดัน “แทนคุณไทยฟาร์ม” จับมือเกษตรกรไทยสร้างผลงานคุณภาพในพื้นที่ 25 จังหวัด

SNI เหนือกว่าการมุ่งเน้นเรื่อง Product Innovation พร้อมเป็นแรงผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

Home / PR NEWS / SNI เติบโตยั่งยืนผ่านระบบ Partnership Farming ดัน “แทนคุณไทยฟาร์ม” จับมือเกษตรกรไทยสร้างผลงานคุณภาพในพื้นที่ 25 จังหวัด

SNI เหนือกว่าการมุ่งเน้นเรื่อง Product Innovation เรายังพร้อมเป็นแรงผลักดันเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพในการเพาะปลูกที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ หวังก้าวไปอย่างยั่งยืนพร้อมกับผู้ปลูก เน้นสร้างนวัตกรรม และเสริมความรู้วิชาการ กับเกษตรกรผู้ปลูกใน 25 จังหวัดช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต พร้อมโชว์ผลงานการปลูกกัญชงบนพื้นที่กว่า 30 ไร่

ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัท Specialty Natural Innovation (SNI) “SNI ภายใต้การบริหารเพื่อเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมสมุนไพร สำหรับสุขภาพและความงาม ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้ทั่วโลกรู้จัก และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ศักยภาพของคนไทยอีกทั้งเรายังเชื่อว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด เราให้ความสำคัญกับสมุนไพร และสารตั้งต้นการผลิตเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาคงคุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทางด้านกลุ่มบริษัท SNI เราทำงานในส่วนงานการผลิต บริการพัฒนาและคิดค้นสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความแตกต่าง บริษัทมุ่งเน้นในการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมา เป็นหลักคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดพร้อมสร้างโอกาสที่ดีทางการตลาดด้วยงานวิจัย และทีมผู้เชี่ยวชาญจะทดสอบมาตรฐานสินค้า รับผลิตสินค้า อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ดูแลเรื่องแพคเกจสินค้า ตลอดไปจนถึงงานขึ้นทะเบียนสินค้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรสินค้า SNI จะดูแลการผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าตามมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, GMP โดยมุ่งเน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานระดับสากล GMP, ISO 9001:2015, ISO 22716, FDA, LEED GOLD พร้อมทั้งมีการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพทุกครั้งก่อนส่งมอบสินค้า และยังต่อเนื่องไปจนถึงงานให้คำปรึกษาด้านการตลาด และสื่อแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ ในเรื่องของสินค้า แนวโน้มทางธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

ด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยการนำเอาสมุนไพรไทยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เราจึงต้องเน้นให้วัตถุดิบหลักนั้นมีคุณภาพที่ดี ควบคุมได้ สำหรับแหล่งที่มาของสมุนไพร และวัตถุดิบในการผลิตของเรามาจากแหล่งที่มาหลักๆ ดังนี้ วัตถุดิบที่มาจากการสั่งซื้อจาก partnership farming สมุนไพรที่ทำเราการศึกษา วิจัย และเพาะปลูกในฟาร์ม “แทนคุณไทยฟาร์ม” ซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูก พัฒนาและทดลองของ SNI Group ที่เราได้มีโอกาสเติบโตร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพร โดยร่วมพัฒนากระบวนการเพาะปลูกกับกลุ่มเกษตรกรสมุนไพร นำองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ถ่ายทอดให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีสารสำคัญในปริมาณสูง (ทั้งนี้กัญชงที่เราเพาะปลูกจะมีค่า CBD THC ในปริมาณสูง) และรับซื้อผลผลิตมาใช้ในการผลิตสารสกัดต่อไป ทั้งนี้ถือเป็นการควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ และ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรไทยกว่า 200 ครัวเรือน ใน 25 จังหวัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการสร้างอาชีพที่มั่นคง และการทำเกษตรพันธสัญญา

“ในงานของการทำ Partnership Farming ล่าสุด เราได้ทำ “เกษตรพันธสัญญา” กับเกษตรกรที่ภาคเหนือเพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย และเพาะปลูก 20 ไร่ โดยบริษัทสนับสนุนในเรื่องของ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดิน แร่ธาตุ อากาศ นำความรู้เชิงวิชาการเข้าไปประยุกต์ใช้กับแนวคิดชาวบ้าน เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีไปยังชุมชนจนสุดท้ายจะนำไปสู่มาตรฐาน คุณสมบัติที่ดีของสมุนไพรไทย และส่งผลที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และนอกเหนือจากการเข้าไปทำการเกษตรร่วมกันแล้ว แทนคุณไทยยังมีหน้าที่พัฒนาการปลูกและเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ก็จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันไปทั้งระบบ ทั้งนี้ปัจจุบันเรามีเครือข่ายเกษตกรที่ร่วมปลูกกับเราทั้งสิ้น 25 จังหวัดในหลายภาคของประเทศและมีประเภทของสมุนไพรที่ปลูกแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เรายังมีแผนขยาย เพิ่มพื้นที่ใน จังหวัด เพื่อพัฒนาการปลูก คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรราว 400 ครัวเรือน ภายในปี 2566” ดร.พรรณวิภา กล่าวเสริม

นอกจากนี้บริษัทสเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI) ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนาในงาน Cannabis International Conference 2022 Thailand วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 8:30-16:00น.นี้ โดยมี รศ. ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานบริหาร บริษัทสเปเชียลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น (SNI)เป็นหนึ่งในผู้เสวนาทิศทางการเพิ่มมูลค่าของกัญชงเพื่อตอบสนองตลาดไทยและตลาดโลก สามารถลงที่เบียนได้ที่ https://forms.gle/YU4NcT8PZda6bXCy5

X