CCPOT GRAND EXPOSITION กระทรวงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน พัฒนายกระดับผลินภัณฑ์

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT…

Home / PR NEWS / กระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION  อย่างยิ่งใหญ่

พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดผู้ซื้อสินค้าวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ดำเนินงานภายใต้ “โครงการการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากล” ซึ่งเป็นการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทย สู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งความสำคัญของงานนี้ คือการที่ผู้ประกอบการชุมชนวัฒนธรรมไทยจะได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตนได้ต่อไป แม้ที่ผ่านมาจะประสบกับอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด -19 แต่การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการของไทยได้พบปะคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสร้างช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทาง ล้มแล้วลุกไว ของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน

งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) กำหนดจัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ใช้พื้นที่ 2 โซนของศูนย์การค้าสยามพารากอน คือ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจาก1,000 ชุมชนทั่วประเทศ กว่า 5,000 รายการ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคในมิติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน มีทั้งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในระดับพรีเมียมที่ต้องพรีออเดอร์ในงานนี้เท่านั้น และผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถเป็นของฝากของที่ระลึกได้  ดังนี้ 

1. พาร์ค พารากอน ชั้น M โซนของฝากจากชุมชนวัฒนธรรม

จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยขนาดเล็ก สุดเก๋ สามารถมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกได้ รวมถึงอาหารพื้นถิ่นแปรรูป และสมุนไพรปลอดสารพิษจากทุกภูมิภาค

2. รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1 – 3 ชั้น 5 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้

    2.1 โซน ICHAMP ระดับเพชร มีผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียม มีให้ชมในโซนนี้ 10 รายการ เช่น เก้าอี้เงินแสนตอกช็อกโกแลตทุเรียนนนท์

   2.2 โซน ICHAMP ระดับทอง ผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับทอง หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าทั่วไป มีให้ชมในโซนนี้ 240 รายการ เช่น เครื่องประดับมุกอันดามัน เครื่องประดับบ้าน เครื่องทองเหลืองตะเพียนทอง เครื่องประดับบ้านแก้วเป่า ฯลฯ

    2.3 โซน CCPOT ระดับเอก มีผลิตภัณฑ์ CCPOT ระดับเอก หรือผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมให้ชม 76 รายการ

    2.4 โซนสยามแพรพรรณ หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นกลุ่มผ้าทอ มีสินค้าให้ชม 150 รายการเป็นผ้าทอมือลวดลายสวยงามตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่ง

    2.5 โซนรังสรรค์ภูษา หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นสินค้ากลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย มีสินค้าจัดแสดง 450 รายการ

    2.6 โซนนานาหัตถศิลป์ หรือโซน CCPOT ระดับโท ที่เป็นสินค้ากลุ่มหัตถกรรม มีสินค้าจากงานหัตถกรรม                 ที่รังสรรค์ขึ้นจากวัฒนธรรมชุนชนกว่า 200 รายการ   

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และลาน พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับชมงานในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ได้ที่เว็บไซต์ www.ccpot.in.th และสายด่วนวัฒนธรรม 1765