ผู้ประกันตน สปส เงินสมทบ

สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ให้ครบทุกคนโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามกฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป…

Home / PR NEWS / สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนให้กับลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ให้ครบทุกคนโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามกฎหมายประกันสังคมได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างให้ครบทุกคนและนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมโดยคำนวณ จากฐานค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริงซึ่งกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและต่ำสุด ที่นำมาคำนวณเงินสมทบคือ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และเงินค่าจ้างขั้นต่ำคือ ไม่ต่ำกว่า 1,650 บาท ดังนั้นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสำหรับลูกจ้างแต่ละคนในแต่ละเดือน สูงสุด 750 บาท และต่ำสุด 83 บาท จากการตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคมพบว่านายจ้างบางรายจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการส่งเงินสมทบซึ่งไม่ได้คำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามความเป็นจริงเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้อาจทำให้ลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่ในกรณีที่มาใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคม
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอความร่วมมือนายจ้างและ สถานประกอบการต่างๆ ให้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างให้ครบทุกคน และนำส่งเงินสมทบให้กับลูกจ้างโดยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่ได้รับตามความเป็นจริง หากนายจ้างนำส่งเงินสมทบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติโดยจะตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง สำหรับผู้ประกันตนก็เช่นกัน ต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆของตนเอง หากประสบปัญหานายจ้างนำส่งเงินสมทบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ หรือโทร 1506 ให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

X