isuzu ตรวจสภาพรถ ตรวจสภาพรถฟรี ฝุ่น PM 2.5 อีซูซุ แคมเปญ

Isuzu ร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด 50%

กลุ่มอีซูซุร่วมกับกรมควบคุมมลพิษรณรงค์เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการตรวจเช็คสภาพรถฟรีสูงสุด 50 รายการ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50%

Home / PR NEWS / Isuzu ร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรีและรับส่วนลดสูงสุด 50%

กลุ่มอีซูซุร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รณรงค์เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” โดยนำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ* รับบริการตรวจเช็คฟรีกว่า 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์ และฟรีกว่า 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 50%** สำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ***

Isuzu Service Campaign

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น โครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” จะเป็นการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง 

ท่านเจ้าของรถอีซูซุที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isuzu-tis.com/service  หรือ Line : @isuzuthai หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ 333 แห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

Isuzu Service Campaign

หมายเหตุ: 

*เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่เข้าร่วมโครงการ 333 แห่งทั่วประเทศ 

** บริการตรวจเช็คฟรี 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์อีซูซุ และบริการตรวจเช็คฟรี 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่อีซูซุ 

***1) รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 50 %  

รายการชิ้นส่วน

  1. ไส้กรองอากาศ
  2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 

2) รถยนต์ที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 30%

รายการชิ้นส่วน

  1. ไส้กรองอากาศ
  2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง