Mitsubishi มิตซูบิชิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย วันสถาปนากรมป่าไม้

Mitsubishi และมูลนิธิฯ รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ 2564

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และมูลนิธิฯ รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

Home / PR NEWS / Mitsubishi และมูลนิธิฯ รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ 2564

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี “รัฐมีป่า ประชามีสุข ยุควิถีใหม่”

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และมูลนิธิฯ ที่สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ และนันทนาการ ซึ่งบริษัทฯ และมูลนิธิฯ ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากประกาศและความเห็นชอบของคณะกรรมการการคัดเลือก นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Mitsubishi
ภาพผู้บริหารจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย (มร. โมะริคาซุ ชกกิ ที่ 2 จากขวาล่าง, มร. เออิอิชิ โคอิโตะ ขวาล่างสุด) ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ ประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนสำคัญของสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเราได้จัดตั้ง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาระยะยาวที่เราจะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตไปข้างหน้า ซึ่งความทุ่มเทของเราต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้น สอดคล้องกับหนึ่งใน 3 แกนหลักสำคัญของมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสุขภาพและชีวอนามัย และ 3) ด้านการศึกษาและจริยธรรม ซึ่งรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

“และในโอกาสพิเศษครบรอบ 60 ปี ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย เราได้จัดโครงการ “ปลูกป่า 60 ไร่” โดยผนึกพลังความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เติมความสมบูรณ์สู่ป่าที่ชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ และ อีก 40 ไร่ ที่ชุมชนบ้านนางาม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและสำนึกรักผืนป่าให้แก่ชาวบ้านในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ได้ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยจุดประสงค์ของการปลูกป่าในครั้งนี้เกิดจากพันธกิจของเราที่มุ่งมั่นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั่วทั้งภูมิภาคในด้านการรักษาสมดุลของธรรมชาติรวมถึงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำได้อย่างสมบูรณ์”

Mitsubishi
มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทำการปลูกป่า

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มที่ โดยโครงการปลูกป่าดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการความริเริ่มของบริษัทฯ ที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศ ควบคู่ไปกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของศูนย์การผลิตรถยนต์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

รวมถึงเปิดตัวรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดสัญชาติญี่ปุ่นรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment – LCA) ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น พบว่า ตราบจนปัจจุบัน รถยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เฉพาะจากปลายท่อไอเสียรถยนต์ แต่หมายรวมถึงทั้งกระบวนการการผลิตทั้งหมด ทั้งจากการผลิตกระแสไฟฟ้า และจากกระบวนการการผลิตรถยนต์อีกด้วย