HONDA กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้ำท่วม ผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย อุทกภัย ฮอนด้า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

Home / PR NEWS / กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย สานต่อการมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นให้สังคมไทยยามเกิดสาธารณภัย ผสานตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใน 6 จังหวัดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ที่ประสบอุทกภัยน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม 2564 ด้วยการส่งมอบถุงยังชีพจำนวนรวม 1,600 ถุง และบริการเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนฯ แต่ละจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความปรารถนาดีไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยทั้ง 6 จังหวัดต่อไป

Honda
Honda

ทั้งนี้ ความช่วยเหลือของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน 6 จังหวัดในครั้งนี้ ประกอบด้วย

จังหวัดลพบุรี มอบถุงยังชีพจำนวน 400 ถุง และบริการเรือยางพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำ  

Honda

จังหวัดชัยภูมิ มอบถุงยังชีพจำนวน 400 ถุง

จังหวัดสุโขทัย มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง

จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง  

จังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง

Honda

จังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง

Honda

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เกิดจากการผนึกกำลังของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย โดยการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้าเข้าเป็นกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยามต้องเผชิญสาธารณภัย อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนการผลิตเตียงแรงดันลบ และหน้ากากแรงดันลบและบวก เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐที่ต้องการใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป

Honda

ทั้งนี้ ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 2555 ถึงปัจจุบัน กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมไทยยามเกิดสาธารณภัยมาแล้ว รวมมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท