การประปานครหลวง สมุทรปราการ แก้ปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12…

Home / PR NEWS / กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง (อบต.บางเพรียง) โดยมี นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายณัฏฐ์กรณ์ หน่อนิล ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอบางบ่อ นางสาววรานิษฐ์ นิธิฉัตรวราฤทธิ์ รองปลัด อบต.บางเพรียง นายสุภกิต ทีงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางเพรียง นายวินัย เขมา ผู้แทนชุมชน พร้อมด้วยประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ที่ประสบปัญหาน้ำบาดาลขุ่น ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากบ่อบาดาลแตกรั่ว ทำให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ภายในเส้นท่อ โดยในเบื้องต้น อบต.บางเพรียง จะดำเนินการซ่อมแซมท่อและบ่อบาดาล ด้วยการติดตั้งระบบถังกรองน้ำเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กปน. ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน เนื่องจากทางเข้าบ่อบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ กปน. จึงสนับสนุนน้ำประปา โดยบรรทุกใส่รถบรรทุกน้ำของ อบต. และใช้ปั๊มของรถบรรทุกน้ำส่งน้ำด้วยแรงดันเข้าเส้นท่อที่ อบต. จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม และสูบจ่ายน้ำประปาด้วยระบบจ่ายน้ำบาดาลเดิมไปยังชุมชนผู้ร้องเรียน ซึ่งให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ (13 ตุลาคม 2564)

2. ระยะกลาง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล อบต. จะดำเนินการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โดย อบต.จะวางท่อหลังมิเตอร์ เพื่อรับน้ำประปาไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี และสูบจ่ายน้ำให้ประชาชนผ่านระบบท่อบาดาลเดิมอย่างต่อเนื่อง

3. ระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างถาวร ปัจจุบัน กปน. และ อบต.บางเพรียง ได้ทำ MOU เพื่อวางท่อ HDPE ขนาด 180 มิลลิเมตร บนทางเดินเท้าความยาว 1,050 เมตร เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาของ กปน. บริเวณริมคลองบางเหี้ย ให้ครบคลุมทุกครัวเรือน โดย อบต. จะต้องดำเนินการก่อสร้างทางเท้าริมคลองในส่วนที่เหลือ และจัดทำ MOU ร่วมกับ กปน. เพื่อวางท่อขยายเขตตลอดความยาวคลอง เพื่อให้ชาวบางเพรียงได้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน WHO อย่างทั่วถึงทั้งชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ กปน. ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แก่ประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย จำนวน 80 ครัวเรือน โดยผู้แทนชุมชน ได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่แสดงความห่วงใยประชาชนและเข้ามารับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและแจ้งกรอบเวลาการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ทำให้ชาวบ้านคลายความวิตกกังวล โดยประชาชนยืนยันความต้องการใช้น้ำประปาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

X