ประกันสังคม ลงพื้นที่อยุธยา สิทธิประโยชน์ประกันสังคม

รมว.สุชาติ ห่วงใยผู้ประกันตน มอบเลขา รมว. ลงพื้นที่อยุธยาดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ…

Home / PR NEWS / รมว.สุชาติ ห่วงใยผู้ประกันตน มอบเลขา รมว. ลงพื้นที่อยุธยาดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมคณะด้วย โดยมีนายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

จากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม พร้อมมอบของใช้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแทนความห่วงใยแก่ผู้ทุพพลภาพ และครอบครัว

นายสุเทพ เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี แม้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย หรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันนี้ ผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโอกาสเยี่ยม ผู้ทุพพลภาพ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 รายแรก ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สภาพร่างกายเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ในความดูแลของมารดา รายที่สองทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง กระดูกคอและหลังกดทับเส้นประสาท ขาทั้งสองข้าง ชาและอ่อนแรง ผู้ทุพพลภาพทั้งสองราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากสำนักงานประกันสังคม คนละ 2,400 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต และรับเงินบำเหน็จชราภาพ พร้อมดอกผลด้วย

นายสุเทพ กล่าวในตอนท้ายว่า ผมในนามกระทรวงแรงงาน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ขอให้ผู้ประกันตนทุกคนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที