เนสท์เล่ เผยมุมมองการกินอยู่อย่างสร้างสรรค์จากปัจจัยสี่ เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพดีในวิถีใหม่ ผ่านกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ

เนสท์เล่ เผยมุมมองการกินอยู่อย่างสร้างสรรค์จากปัจจัยสี่ เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพดีในวิถีใหม่ ผ่านกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ

Home / PR NEWS / เนสท์เล่ เผยมุมมองการกินอยู่อย่างสร้างสรรค์จากปัจจัยสี่ เพื่อสร้างความสุขและสุขภาพดีในวิถีใหม่ ผ่านกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ

‘บ้าน’ นับเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เป็นพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน บ้านเป็นมากกว่าสถานที่พักอาศัย ความสำคัญของบ้านทวีคูณยิ่งขึ้นเมื่อสมาชิกอยู่พร้อมหน้ากันนานขึ้น ต้องบริหารจัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เป็นห้องเรียนออนไลน์ เป็นออฟฟิศ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกบ้าน

โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé for Healthier Kids) ใส่ใจในสุขภาวะทั้งทางกายและทางอารมณ์ของทุกคนในครอบครัว เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวัน ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เวลาคุณภาพร่วมกันได้อย่างง่าย ๆ ภายในบ้าน ผนวกกับความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กที่ต้องสนุกซุกซน และมีความสุขจึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดี จึงเดินหน้าสานต่อแคมเปญออนไลน์ #เมนูหนูช่วยทำ ตอน สนุกสุขโซน นำเสนอกิจกรรมสร้างความสนุก ความสุข และสุขภาพดีในครอบครัว ผ่าน 3 โซนกิจกรรมสุดหรรษา ได้แก่ โซนนักสำรวจ โซนครัวหรรษา และโซนคิดส์สร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันภายในบ้าน ในการเตรียมมื้ออาหารให้สนุกและมีสีสัน ให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมลงมือทำจนสำเร็จ ซึ่งจะเป็นการช่วยฝึกทักษะการคิดจากสมองส่วนหน้า (EF: Executive Function) สร้างความมั่นใจ และ สร้างพฤติกรรมสุขภาพหมู่ร่วมกันในครอบครัว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/N4HKThailand

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด รายงานผลความสำเร็จของแคมเปญและเสียงตอบรับจากพ่อแม่ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ในปีนี้ กิจกรรมภาคต่อของ #เมนูหนูช่วยทำ ตอน สนุกสุขโซน ได้รับการตอบรับที่ดี และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากปีที่แล้ว รวมทั้ง 3 โซนกิจกรรมแล้ว เราได้รับ 400 ไอเดียจาก เกือบ 300 ครอบครัวไทย โดยเมนูอาหารที่ทุกครอบครัวส่งเข้ามามีความหลากหลายทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน และตั้งชื่อได้สร้างสรรค์ดึงดูดใจ อาทิเช่น ผัดดาวตกหน่อไม้ฝรั่ง แซนวิชปาร์ตี้สวนสัตว์ พัฟไข่ข้นปูอัด บัวลอย 3 สี พุดดิ้งไมโลผลไม้รวม Our Heart Tart Fruity เป็นต้น เราได้เห็นเมนูพิชิตใจแต่ละบ้านที่เติมคุณค่าทางโภชนาการด้วยผักผลไม้หลากสี และมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ที่สำคัญคือ ทีมงานได้เห็นภาพความน่ารักที่น่าประทับใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ รับรู้ได้ถึงความตั้งใจจริงผ่านแววตาที่มุ่งมั่นของเด็ก ๆ ขณะลงมือทำ และได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะบนจานอาหารจนสำเร็จ อีกทั้งยังได้รับคอมเม้นท์เชิงบวกอีกมายมายจากผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาแห่งความสุขที่สร้างขึ้นได้เองง่าย ๆ ที่บ้าน การค้นพบพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ในห้องครัวที่ช่วยให้ลูกมีสมาธิกับการตัด หั่น ผัก ผลไม้ หรือตวงส่วนผสม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงช่วยให้ลูกเจริญอาหาร กินอาหารได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่เลือกกินเฉพาะแต่สิ่งที่ชอบหรือคุ้นเคยแต่อย่างเดียว”

ทั้งนี้ จากผลสำเร็จของกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ ตอนสนุกสุขโซน ทางโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีได้สรุปเป็นแนวทางการใช้พื้นที่บ้านเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความสุขและสุขภาพดีในครอบครัว นำโดยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ และ นางทัศนีย์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ผู้จัดการฝ่ายชำนาญการพิเศษด้านอาหาร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำเสนอมุมมองใหม่ในการใช้ปัจจัยสี่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กเมื่อต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน โดยยึดหลักการกินอยู่อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ 1.อาหาร – การทำอาหารช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะและพัฒนาการรอบด้าน ทั้งการพึ่งพาตนเอง (Self – Reliance) การควบคุมตนเอง (Self – Control) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ ทั้งการเลือก การใช้คุ้มค่า และประโยชน์ต่อร่างกายด้วย 2. ที่อยู่อาศัย – การจัดโซนกิจกรรมภายในบ้านและแบ่งแยกให้ชัดเจน ช่วยฝึกให้เด็กรู้จักตัวตนของตัวเอง (Self- Identity) รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม และสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จด้วยตัวเอง 3. เครื่องนุ่งห่ม – เครื่องแต่งกายช่วยสร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง (Self – Image) ในเด็ก พ่อแม่สามารถช่วยสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องกาลเทศะได้ง่าย ๆ จากการแต่งกายในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรม รวมไปถึงการดูแลเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่นเมื่อเข้าครัวทำอาหาร ให้สวมผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันคราบสกปรก สวมหมวกคลุมผมเพื่อสุขอนามัย และใส่ถุงมือกันความร้อนเพื่อความปลอดภัย 4. ยา – การกินอาหารให้ถูกต้องหลักตามโภชนาการ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนับเป็นยาชั้นดี เป็นวัคซีนธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส สำหรับการใช้ชีวิตในบ้าน แนะนำให้กินอาหารหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน อาทิเช่น กลุ่มวิตามิน A ที่ช่วยในการบำรุงสายตา สามารถพบได้ใน แครอท ผักกาดหอม แคนตาลูป ฯลฯ วิตามิน C ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคหวัด พบได้ใน ส้ม ฝรั่ง บรอคโคลี่ ฯลฯ รวมถึงวิตามิน D ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียม ช่วยให้กระดูกแข็งแรง พบได้ใน เนื้อปลาที่มีมัน ไข่แดง นมวัว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดที่ให้ทุกครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก

นอกจากนี้ อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง ยังได้แบ่งปันเคล็ดไม่ลับให้กับพ่อแม่ และผู้ปกครองทุกคนนำไปปรับใช้เพื่อสร้างเวลาคุณภาพร่วมกับลูกที่บ้านได้อย่างมีความสุข โดยให้ข้อคิดทางจิตวิทยาว่า “อยากให้พ่อแม่ และผู้ปกครอง ปรับทัศนคติที่มองว่าการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ เป็นการเพิ่มภาระให้ต้องดูแลบุตรหลานมากขึ้น แต่ให้มองในเชิงบวกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากการเรียนที่บ้านทำให้เด็กมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ พ่อแม่สามารถปรับวิธีการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวเด็กได้เอง โดยไม่ต้องยึดติดกับแบบแผนเหมือนเรียนที่โรงเรียน และการจัดตารางเวลาให้ชัดเจน แบ่งแยกเวลาส่วนตัวเพื่อรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น เวลาเรียน เวลาทำงาน และแบ่งเวลาส่วนร่วมเป็นเวลาของความสุข (Recreation) ที่สมาชิกได้ผ่อนคลายร่วมกัน และที่สำคัญพ่อแม่ไม่ควรนำบทบาทของพ่อแม่และครูมาปนกัน เพราะอาจจะทำให้ลูกปฏิเสธการสอนของพ่อแม่ บทบาทของพ่อแม่ คือ การมอบความสุขให้กับลูก มีหน้าที่คอยสนับสนุนให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน และได้เรียนรู้ในแบบของตัวเองได้อย่างเต็มที่”

สุดท้ายนี้ นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ กล่าวปิดท้ายถึงแผนการดำเนินงานของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดีว่า “เนสท์เล่ขอขอบคุณทุกการตอบรับที่ดีจากทุกครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ ตอนสนุกสุขโซน และในอนาคตยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอกิจกรรมสนุกๆ และสร้างสรรค์ที่จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้เด็กไทย สร้างเวลาคุณภาพในครอบครัว เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นพลังและอนาคตของสังคมไทยต่อไป”

สามารถติดตามสาระและกิจกรรมดี ๆ สำหรับครอบครัวได้ที่เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/N4HKThailand และ สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนด้านสุขภาพและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ www.nestle.co.th ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี”