3BB GIGATainment GIGATV Internet Member เน็ตบ้านไฟเบอร์ เลสิค โรงพยาบาลลาดพร้าว

3BB และโรงพยาบาลลาดพร้าวห่วงใยสุขภาพตา มอบส่วนลดทำเลสิค 1,000 บาท ให้ลูกค้า 3BB

ปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 ที่มีมามากว่า 2 ปี ทำให้ผู้คนทั่วไปต้องใช้ชีวิตในบ้านเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต้องหันมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้น และบริษัทต่างๆได้ใช้นโยบาย Work From Home ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะสุขภาพทางสายตา เนื่องจากการทำงานที่บ้าน จะไม่มีเวลาเริ่มงานหรือเลิกงานชัดเจน…

Home / PR NEWS / 3BB และโรงพยาบาลลาดพร้าวห่วงใยสุขภาพตา มอบส่วนลดทำเลสิค 1,000 บาท ให้ลูกค้า 3BB

ปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 ที่มีมามากว่า 2 ปี ทำให้ผู้คนทั่วไปต้องใช้ชีวิตในบ้านเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต้องหันมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้น และบริษัทต่างๆได้ใช้นโยบาย Work From Home ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะสุขภาพทางสายตา เนื่องจากการทำงานที่บ้าน จะไม่มีเวลาเริ่มงานหรือเลิกงานชัดเจน ทำให้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้น หรือมีการประชุมผ่านทางหน้าจอ ต้องจ้องหน้าจอตลอดเวลา จึงทำให้โอกาสในการพักสายตามีน้อยลง นอกจากนี้สภาพการทำงานจากที่บ้านก็อาจไม่ได้มาตรฐานเหมือนสถานที่ทำงาน เช่น มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือต้องใช้งานจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กลง หรือต้องทำงานจากแท็บเล็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้สายตาต้องทำงานหนักขึ้น และก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตาในระยะยาวได้ไวกว่าเดิม

3BB และโรงพยาบาลลาดพร้าวจึงขอส่งความห่วงใยและมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB รับส่วนลดการทำเลสิค 1,000 บาท และรับสิทธิ์ตรวจตาเพื่อทำเลสิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาล โดยมี รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์โรคตาและศูนย์เลสิค ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมดูแลและให้บริการ ลูกค้า 3BB กดรับรหัสส่วนลดที่แอปฯ 3BB Member และแสดงรหัสเมื่อมารับบริการที่อาคารศูนย์การแพทย์ลาดพร้าวสหคลินิก อาคาร 2 ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

สำหรับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสายตาเบื้องต้น 3BB ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันถนอมสายตาของตนเอง จากการเรียนออนไลน์หรือการทำงานจากที่บ้าน ทำได้เพียง

• พักสายตาจากการเพ่งหน้าจอเป็นเวลานานๆ โดยให้พักเบรกอย่างเหมาะสมและกะพริบตาบ่อยๆ หรือการมองออกไปไกลๆ อย่างน้อย 3 เมตร ระยะเวลา 20 วินาที – 20 นาที เพื่อป้องกันอาการ ตาล้า ตาแห้ง
• จัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่ำกว่าระดับสายตาของตัวเอง 5-40 องศา และตั้งหน้าจอให้ห่างออกไปประมาณ 2 ฟุต จะเป็นระดับที่เหมาะสมและสบายตาที่สุด
• จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ
• ควรใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องกระจกตา
• ไม่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง

การร่วมมือกับโรงพยาบาลลาดพร้าวในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพของลูกค้า 3BB และเพื่อส่งเสริมพันธกิจสำคัญในการบริการด้านสิทธิพิเศษให้ดียิ่งขึ้น