กปน. การประปานครหลวง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว มอบเงินสนับสนุนโครงการ

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

Home / PR NEWS / กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับ นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) ซึ่งร่วมกับเครือข่ายเราดูแลกัน (We Care Network) จัดทำโครงการ “COVID HOME CARE” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เปิดเผยว่า กปน. ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยโครงการ “COVID HOME CARE” นี้ ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล และกลุ่มแพทย์อาสา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวให้ได้รับการรักษาขณะพักรักษาตัวที่บ้าน เพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

นายกวี อารีกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการได้เปิดช่องทางติดต่อ ผ่าน Line : @covidhomecare ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำและแจกจ่าย “กล่องเราดูแลกัน หรือ Cobolvid Care Box” ซึ่งภายในกล่องประกอบไปด้วยยา เวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมไปถึงคู่มือแนะนำการดูแลตนเอง และมีระบบการดูแลและติดตามอาการ การให้คำปรึกษาแพทย์ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ Telemedicine ให้บริการกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและประสานกับทางโรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

X