กระทรวงวัฒนธรรม ผลกระทยโควิด-19 ศิลปินพื้นบ้าน

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นเตรียมจ้างงานศิลปินพื้นบ้านหลังโควิด-19 คลี่คลาย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

Home / PR NEWS / วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นเตรียมจ้างงานศิลปินพื้นบ้านหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม     และวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินและเครือข่ายทุกแขนง เช่น ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ธุรกิจสิ่งพิมพ์ อาทิ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง      เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางการช่วยหลือ เยียวยาและฟื้นฟูภาคศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ ศิลปินและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับผลกระทบในวงกว้างเหมือนกับทุกอาชีพ ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ รายได้ การเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นศิลปินทุกท่านพร้อมปรับตัวและปรับวิธีเผยแพร่           งานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านเสนอให้ วธ. นำยูทูบเบอร์มาอบรม      ให้ความรู้แก่ศิลปินพื้นบ้านเพื่อให้คอนเทนต์การแสดงน่าสนใจ ส่วนกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์    ได้เสนอให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และช่วยเหลือเยียวยาแก่ทีมงานผู้ทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การผ่อนปรนมาตรการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์ให้แก่ผู้ผลิตชาวไทยและชาวต่างประเทศ การมีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและลดหย่อนภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ วธ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดวิเคราะห์แยกเป็น 2 ระดับ หากเป็นข้อเสนอที่ วธ. สามารถดำเนินการได้ จะเร่งดำเนินการ    ให้ทันที และหากเป็นข้อเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายภาพรวม จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต่อไป

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ วธ. พร้อมให้ความช่วยเหลือ คือ จัดอบรมการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีหน่วยงานเฉพาะหรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) แต่ละจังหวัดคอยดูแลเป็นที่ปรึกษา พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ สวจ. ประสานศิลปินพื้นบ้าน หรือส่งเสริมสินค้าและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม จัดทำวีดิทัศน์เป็นสื่อเรียนรู้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ หรือนำไปเผยแพร่สื่อท้องถิ่น เคเบิลทีวีท้องถิ่น ยูทูบและเฟซบุ๊กของแต่ละจังหวัด ส่วนความช่วยเหลือในระยะยาวนั้น   วธ. จะมีการจ้างงานศิลปินให้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระดับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด

X