รวมพลังใจชาวเอสโซ่สู้โควิด-19

คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่าx2 เมื่อคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัยโควิด-19 ไปกับเอสโซ่ สไมล์สเพียงใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน เพื่อนำไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วยสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเพื่อเป็นเงินบริจาคผ่าน Esso LINE Official Account ผ่าน…

Home / PR NEWS / รวมพลังใจชาวเอสโซ่สู้โควิด-19

คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่าx2 เมื่อคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัยโควิด-19 ไปกับเอสโซ่ สไมล์ส
เพียงใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน เพื่อนำไปมอบให้กับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วย
สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเพื่อเป็นเงินบริจาคผ่าน Esso LINE Official Account ผ่าน Esso Smiles Connect

• ทุกๆ 250 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 50 บาท จะเพิ่มเป็น 500 คะแนน มูลค่า 100 บาท
• ทุกๆ 100 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 20 บาท จะเพิ่มเป็น 200 คะแนน มูลค่า 40 บาท
• ทุกๆ 50 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 10 บาท จะเพิ่มเป็น 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท

บริษัทฯ จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และจะส่งมอบบัตรเติมน้ำมันให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นการต่อไป

คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02 631 9999
(เวลาทำการตั้งแต่ 9:00 ถึง 18:00 วันจันทร์ถึงเสาร์ ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)