cleanenergyforlife มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”ตอนที่ 30 : ข้อดีของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีอะไรบ้าง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่ก่อให้เกิดวิกฤติโลกร้อน (global…

Home / PR NEWS / การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”
ตอนที่ 30 : ข้อดีของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมีอะไรบ้าง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ที่ก่อให้เกิดวิกฤติโลกร้อน (global warming) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จะมีส่วนช่วยลดโลกร้อนอย่างไรบ้าง เราไปดูไปชมพร้อมกันใน “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” ครับ

Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ติดตามเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ทาง Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram: @electricman_3d  

#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ 
#กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานก๊าซชีวภาพ

X