รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในและนอกระบบ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)…

Home / PR NEWS / รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในและนอกระบบ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมเปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
          นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา จากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) วันที่ 1 เมษายน – 8 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 279,309 คน พบว่าเป็นผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 85,285 คน (ร้อยละ 30.53) และพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานประกันสังคม โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินการเปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ขึ้น แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยในครั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ซึ่งสามารถมาตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านทาง https://sso.icntracking.com หลังจากตรวจแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจคัดกรองโควิด 19 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ QR Code ทาง SMS และทางโทรศัพท์ แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจคัดกรอง อาจเนื่องจากกรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง สามารถโทรสอบถาม 1506 กด 6 และกรณีตรวจพบเชื้อและมีอาการจะถูกส่งตัว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ส่วนผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วไม่มีอาการหรืออยู่ในระดับสีเหลืองตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ Hospitel ของประกันสังคม ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแล
          โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องแรงงาน และผู้ประกันตนทุกคน ว่าในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญภาวะวิกฤตเช่นนี้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุด
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโม