ประกันสังคม นนทบุรี ปทุมธานี พร้อมตั้งศูนย์ฯ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เร่งหารือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม เริ่มปริมณฑล พื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ต้องได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน…

Home / PR NEWS / ประกันสังคม นนทบุรี ปทุมธานี พร้อมตั้งศูนย์ฯ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เร่งหารือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อม เริ่มปริมณฑล พื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด ต้องได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุด


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นับจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 432,819 คน และได้วางแผนขยายการฉีดวัคซีนออกไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด ตามนโยบายรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานผู้ประกันตน

โดยในวันนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้จัดประชุมร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดปริมณฑลพื้นที่สีแดงและมีความเสี่ยงสูง จากการสำรวจความประสงค์ต้องการวัคซีนของสำนักงานประกันสังคม พบว่า จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนจำนวน 174,807 คน ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 75,000 โดส ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด จะเปิดให้บริการเป็นเวลา 30 วันทำการ ศักยภาพการฉีดวันละ 2,500 คน และจังหวัดปทุมธานี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน จำนวน 244,639 คน ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 75,000 โดส ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนจะมี 2 แห่ง ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส และห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งศูนย์ทั้งสองแห่งนี้ จะเปิดให้บริการเป็นเวลา 25 วันทำการ โดยมีศักยภาพการฉีดอยู่ที่วันละ 1,500 คน ซึ่งรวมทั้ง 2 ศูนย์ จังหวัดปทุมธานี จะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการฉีดวัคซีนถึงวันละ 3,000 คน


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ที่ลงทะเบียนและได้รับการนัดหมาย เตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ขอให้มั่นใจว่าประกันสังคมอยู่เคียงข้างท่านเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน และพร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สายด่วน 1506

X