COVID-19 Esso สพฉ เอสโซ่ โควิด-19

เอสโซ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19 เพียงสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน เพื่อนำไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วย คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่าx2เท่า…

Home / PR NEWS / เอสโซ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19 เพียงสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน เพื่อนำไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วย

คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่าx2เท่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 15 มิ.ย. 64
ทุกๆ 250 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 50 บาท จะเพิ่มเป็น 500 คะแนน มูลค่า 100 บาท
ทุกๆ 100 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 20 บาท จะเพิ่มเป็น 200 คะแนน มูลค่า 40 บาท
ทุกๆ 50 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 10 บาท จะเพิ่มเป็น 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท

X