กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ…

Home / PR NEWS / กรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักเเผ่นดิน” ภายใต้การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ ชิงโล่เกียรติยศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล

นางสุภัชชา กล่าวต่อว่า สำหรับการประกวดในครั้งนี้ แบ่งประเภทเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับอายุ 6 – 9 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐานิช ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงบายาน อาแซ โรงเรียนบ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) จังหวัดนราธิวาส
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนิอาซียะห์ ดอเลาะบองอ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง จังหวัดนราธิวาส

ระดับอายุ 10 – 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงชูใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายซอลาฮุดดีน บินหะแวมะ โรงเรียนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปัณณ์ฝัน สุรัตน์สัญญา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา
ระดับอายุ 13 – 16 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุพิชชา ปิติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนาฏนารี ขวัญวิเชียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายภูเทพ พงเจริญ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ระดับอายุ 17 – 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอะห์มัดฟิตรีย์ บากา โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอักษราภัค กองศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายนิครินทร์ นิโก๊ะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส