New Normal nissan นิสสัน วันเด็ก

Nissan ส่งมอบความสุขในวันเด็ก ในยุคโควิด-19 แบบ New Normal

Nissan ส่งมอบความสุขในวันเด็ก ในยุคโควิด-19 มอบชุดเครื่องเขียน หน้ากากอนามัย รวมถึงจักรยาน 10 ในชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่

Home / PR NEWS / Nissan ส่งมอบความสุขในวันเด็ก ในยุคโควิด-19 แบบ New Normal

เนื่องในวันเด็กปี 2564 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มอบชุดเครื่องเขียน หน้ากากอนามัย และสมุดวาดเขียนกว่า 200 ชุด รวมถึงจักรยาน 10 คัน ให้กับเด็ก ๆ กว่า 200 คน ในชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานของนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกิจกรรมวันเด็กของนิสสันได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ที่ชุมชนศีรษะจระเข้ใหญ่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของนิสสันในการทำงานร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด

นายสุรชัย นิลคำวงศ์ รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคล นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน กล่าว “นิสสันมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนชุมชนที่ซึ่งลูกค้า พนักงาน และผู้จำหน่ายของเราอยู่อาศัย และทำงานกิจกรรมวันเด็กที่กำลังดำเนินอยู่นี้ถือเป็นประเพณีของเราที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเราภูมิใจที่ได้ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างต่อเนื่อง”

Nissan

“ส่วนการจัดกิจกรรมในปีนี้เราไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญและปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อีกด้วย”

X