โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 29 ม.ค.) ยอดผู้ป่วยเริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

  • จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR เพิ่มสูงขึ้น ส่วน ATK ยังใกล้เคียงเดิม
  • แนวโน้มยังคงทรงตัว แต่เริ่มขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • จำนวนผู้หายป่วยจากโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่
  • อัตราการครองเตียงในสถานบริการ ยังทรงตัว และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • จำนวนผู้เสียชีวิต ยังทรงตัว
  • อัตราการป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจ ทรงตัว

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 29 ม.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8,618 ราย รวมสะสม 2,424,090 ราย โดยอัตราการติดเชื้อ 10.86% ในขณะนี้มีแนวโน้มทรงตัว สำหรับการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้แบ่งเป็น

  • ผู้ติดเชื้อในชุมชน 8,329 ราย
  • ในเรือนจำ 73 ราย
  • มาจากตปท. 216 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK 2,478 ราย รวมสะสมทั้งหมด 432,973 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ จากการตรวจด้วย PCR พบว่า มียอดขยับเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมาราว 168 ราย ซึ่งแนวโน้มในภาพรวมยังทรงตัว และกำลังเริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยในหลายจังหวัดเริ่มมีการขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น

กรุเทพฯ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ พบเพิ่มขึ้นอีก 1,483 ราย ยังคงอยู่ในระดับเกิน 1 พันรายต่อเนื่องทำให้แนวโน้มยังคงมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นได้ พื้นที่ในเขตปริมณฑล หลายจังหวัดเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง ทั้งสมุทรปราการ, ปทุมธานี, สมุทรสาคร

ในจังหวัดอื่น ๆ เช่น อุบลฯ เริ่มขยับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับศรีสะเกษ, ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ สระบุรี นครราชสีมาร ในขณะที่หลายจังหวัดที่แม้ว่าในวันนี้ ยอดจะลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและยังต้องเฝ้าติดตามต่อว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหรือไม่ เช่น ลพบุรี อุดรฯ ราชบุรี

โดยภาพรวมในขณะนี้ กราฟยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเส้นคาดการณ์ในระดับที่มีการติดเชื้อปานกลาง และระบบสาธารณสุขยังคงให้บริการได้

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 8,358 ราย รวมสะสม 2,318,006 ราย

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยและได้กลับบ้านในวันนี้ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมาอีกเกือบ 1 พันราย แนวโน้มสอดคล้องกับอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในการแยกกักตัวให้ครบตามกำหนด

แต่ในขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ยังคงมีจำนวนสูงกว่า ยอดผู้ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเข้ารับการรักษาตัวในระบบสาธารณสุขยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับหลักร้อยรายต่อวัน แต่ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ไม่พุ่งสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริการแต่อย่างใด

โดยในวันนี้ ยังคงมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ 83,939 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 19 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22,145 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ

ดังนั้นจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในเข็มแรก สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่า แม้โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในระดับสีเขียวก็ตาม

ภาพรวมสถานการณ์อัตราการเสียชีวิตยังคงต่ำกว่า ระดับคาดการณ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมจำนวนประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทำให้อัตราการเสียชีวิตยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และแนวโน้มยังทรงตัวอยู่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังจะถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มรวมตัวทำพิธีตามความเชื่อ และมีผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันการระบาดให้มากขึ้น

สำหรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 20 ราย รวม 548 ราย แนวโน้มยังทรงตัว ส่วนยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวมสะสม 106 ราย

ซึ่งแนวโน้มในขณะนี้ จะเห็นว่า แม้อยู่ในระดับที่ทรงตัว แต่ก็ยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย ดังนั้น จึงยังคงจำเป็นในการที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ รักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น…

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ PCR ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 24,996 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 80 รายและแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มในภาพรวมนั้น ผู้ป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น วันนี้ PCR + 25,804 ราย ส่วน ATK +16,658 ราย ลดลงทั้ง 2 ยอด…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK เพิ่มขึ้นทั้งสองรายงาน รวมกันเกิน 5 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +27,071 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ พุ่งสูงขึ้นเกิน 4.8 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +24,059 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR และ ATK ลดลง โดย PCR +19,742 ราย และ ATK +13,008 ราย…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจาก PCR และ ATK ในวันนี้ลดลง แต่แนวโน้มสถานการณ์ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง PCR +22,130 ราย / ATK +15,650 ราย อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา แนวโน้มเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ อัตราการหายป่วย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ แนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงสูงกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตเริ่มทรงตัว ที่ระดับ…

X