โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 26 ม.ค.) กทม.ยังสูง +1,683 สูงสุดในรอบ 30 วัน

คัดลอก URL แล้ว

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

  • ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในวันนี้ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในรอบ 7 วัน ส่วนยอด ATK เพิ่มขึ้นเกือบ 200 ราย
  • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในภาพรวมยังทรงตัว
  • กรุงเทพฯ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง 7 วันแล้ว และวันนี้ พบเพิ่มอีกเกือบ 1,700 ราย สูงสุดในรอบ 30 วัน
  • และยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันตรุษจีนที่จะถึงนี้
  • แนวโน้มอัตราการหายป่วยยังคงอยู่ในระดับที่สูง และมากกว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ทำให้ยอดผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ลดลง
  • ยอดผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจในวันนี้ ลดลงต่ำกว่า 100 ราย เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 9 เดือน
  • อัตราการเสียชีวิตยังทรงตัว ยอดผู้ป่วยปอดอักเสบ-อาการหนักลดลง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 26 ม.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 7,587 ราย รวมสะสม 2,398,944 ราย โดยอัตราการติดเชื้อ 10.03% ในขณะนี้มีแนวโน้มทรงตัว สำหรับการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้แบ่งเป็น

  • ผู้ติดเชื้อในชุมชน 7,325 ราย
  • ในเรือนจำ 106 ราย
  • มาจากตปท. 156 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK 2,205 ราย รวมสะสมทั้งหมด 425,234 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ยังเพิ่มขยับเพ่มสูงขึ้นในวันนี้ แต่ยังคงอยู่ใกล้เคียงกับระดับค่าเฉลี่ยผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ มีแนวโน้มทรงตัว

แต่พื้นที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังต่อเนื่องคือ พื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ พบเพิ่มอีก 1,681 ราย สูงสุดในรอบ 30 วันที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ปริมณฑลในช่วงนี้เริ่มทรงตัว – ลดลงเล็กน้อย

ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือ ราชบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา เชียงใหม่ หนองคาย กาฬสินธุ์ พิษณุโลก ที่มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ เริ่มขยับสูงขึ้น

ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่พบในเรือนจำ และทัณฑสถาน นั้นพบเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่เรือนจำ ในจังหวัดหนองคาย ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 88 ราย สูงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ที่พบเพียง 57 ราย

จากสถานการณ์ในขณะนี้ ยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เนื่องจากกำลังจะถึงเทศกาลตรุษจีน และคาดว่าจะมีการเดินทาง จับจ่ายใช้สอย รวมถึงการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเวลานานที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 7,801 ราย รวมสะสม 2,295,569 ราย

จำนวนผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 และได้กลับบ้านในวันนี้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 200 รายเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ ( 25 ม.ค.) ซึ่งแนวโน้มการหายป่วยของผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น จากสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพบผู้ป่วยรายใหม่

โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ ยังคงเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเบา ทำให้เมื่อครบกำหนดแยกกักตัวก็สามารถกลับบ้านได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราการหายป่วย เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ป่วยรายใหม่

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยที่หายป่วยจากโควิด-19 และได้กลับบ้าน มีจำนวนสูงกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ ทำให้อัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาล สถานบริการ เริ่มมีจำนวนลดลง และไม่สูงเหมือนเช่นการระบาดในระลอกก่อนหน้านี้ ทำให้ระดับของเตียงในโรงพยาบาล สถานพยาบาลยังคงสามารถรองรับได้ต่อเนื่อง

แต่ยังคงต้องระมัดระวังการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในช่วงหลังตรุษจีนที่จะถึงนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 19 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22,076 ราย ซึ่งแนวโน้มการเสียชีวิตยังคงทรงตัวที่ระดับต่ำกว่า 20 ราย ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.65 และกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงปัจจัยในเรื่องของการได้รับวัคซีน ที่บางรายยังไม่ครบโดส หรือ ยังไม่ได้รับ

ซึ่งในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดสนั้น ก็จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิต หรือ ป่วยหนัก ได้สูงกว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส หรือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบถ้วนแล้ว

จากการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะค่อยๆ สูงขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา แต่จากอัตราการเสียชีวิตจริงที่เกิดขึ้น พบว่า มีแนวโน้มที่ต่ำกว่าเส้นคาดการณ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่อัตราการป่วยตายลดลง โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

ในขณะที่อัตราการป่วยหนัก ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ทรงตัว โดยในวันนี้ ผู้ป่วยที่มีอาการหนักลดลง 29 ราย คงเหลืออีก 519 ราย โดยเป็นผู้ที่มีภาวะปอดอักเสบ

ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจวันนี้ ลดง 17 ราย เหลือ 97 ราย ต่ำกว่า 100 รายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 9 เดือน


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น…

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ PCR ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 24,996 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 80 รายและแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มในภาพรวมนั้น ผู้ป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น วันนี้ PCR + 25,804 ราย ส่วน ATK +16,658 ราย ลดลงทั้ง 2 ยอด…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK เพิ่มขึ้นทั้งสองรายงาน รวมกันเกิน 5 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +27,071 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ พุ่งสูงขึ้นเกิน 4.8 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +24,059 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR และ ATK ลดลง โดย PCR +19,742 ราย และ ATK +13,008 ราย…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจาก PCR และ ATK ในวันนี้ลดลง แต่แนวโน้มสถานการณ์ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง PCR +22,130 ราย / ATK +15,650 ราย อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา แนวโน้มเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ อัตราการหายป่วย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ แนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงสูงกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตเริ่มทรงตัว ที่ระดับ…

X