สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 11 ก.ค.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,539 ราย รวมสะสม 336,371 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพบในระบบบริการ – รพ.
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 • แนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน ยังคงน่าเป็นห่วง
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่
 • จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 12.46ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 9.3 หมื่นโดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 9.21 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 8.3 หมื่นราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 3.25 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 1 หมื่นราย)

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 4.9 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 186.8 ล้านราย
 • บราซิล พบผู้ป่วยเพิ่มมากที่สุด กว่า 4.8 หมื่นราย รวมสะสม 19 ล้านราย
 • อินเดีย ผู้ป่วยรายใหม่ยังอยู่ที่ 4.1 หมื่นราย โดยยังคงพบอยู่ในระดับที่กว่า 4 หมื่นรายต่อวัน
 • อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3.5 หมื่นราย แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 933 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 26 ราย
 • เวียดนาม พบเพิ่ม 1,853 ราย รวมสะสม 28,470 ราย
 • เมียนมา พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4,377 ราย รวมสะสม 1.88 แสนรายแล้ว
 • มาเลเซียพบเพิ่ม 9,353 ราย รวมสะสม 8.27 แสนราย

จะเห็นว่า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีการระบาดในระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทรงตัว (สูงขึ้นเล็กน้อย) ในขณะนี้

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,539 ราย รวมสะสม 336,371 รายโดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 103 ราย พบในประเทศ 9,418 ราย และมาจากต่างประเทศ 18 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 4,053 ราย รวมหายแล้ว 247,971 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 85,689 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 47,475 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 38,214 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 86 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 2,711 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,783 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 728 ราย
 • สถานการณ์ในการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
 • ในขณะนี้อันตราการหายป่วยมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ราว 3-4 พันกว่าราย ทำให้ยังคงมีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่อีกกว่า 8.5 หมื่นราย

แนวโน้มการพบเชื้อในระบบบริการ/รพ. เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือ การติดเชื้อภายในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด ซึ่งในกลุ่มนี้จะทำให้การค้นหาเชิงรุกไม่สามารถทำได้ เช่นเดียวกับการระบาดในโรงงาน แคมป์คนงาน แบบที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กทม. มีผู้เสียชีวิต 39 ราย (จากทั้งหมด 86 ราย)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อาศัยอยู่ในสถานที่แออัด
 • ผู้เสียชีวิตตั้งครรภ์ จำนวน 1 ราย / ผู้ป่วยติดเตียง4 ราย
 • มี 7 รายที่ไม่มีโรคประจำตัว
 • เสียชีวิตที่บ้าน 2 ราย (ผู้ป่วยติดเตียง/ จิตเวช)

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 18 ราย
 • พบเดินทางกลับจากกัมพูชา 13 ราย โดยมี ช่องทางธรรมชาติถึง 7 ราย เป็นคนไทยที่ลักลอบเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติที่ พท. จ.จันทบุรี
 • มีลักลอบเข้ามาจากเมียนมา 1 รายที่เข้ามาในช่องทางธรรมชาติ

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาพบสูงขึ้น
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คลัสเตอร์ในประเทศไทย

การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นการพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ โรงงานในหลายจังหวัด, คลัสเตอร์ศูนย์มัรกัส ในพื้นที่ภาคใต้ และมีแนวโน้มการพบการติดเชื้อภายในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น

 • กทม. พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่ ชุมชนในเขตราชเทวี
 • รวมกทม. เฝ้าระวังอยู่ 127 คลัสเตอร์
 • ปทุมธานี มีตรวจเชิงรุก ที่ในพท.ตลาดไทย พบผู้ป่วยเพิ่มในกลุ่มนี้กว่า 800 ราย
 • สมุทรสาคร พบคลัสเตอร์ใหม่ คือ รง. อาหารกระป๋องใน พท.อ. เมือง จำนวน 2 แห่ง ( 2 คลัสเตอร์)
 • ชลบุรี พบเพิ่ม 2 คลัสเตอร์ ใน รง.โลหะฯ อ.พานทอง และ รง.ผลไม้กระป๋อง อ.บ่อทอง
 • นนทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์ก่อสร้าง อ.ไทรน้อย
 • นครปฐม คลัสเตอร์ใหม่ ที่โรงหมู ต.มาบแค อ.เมือง
 • ราชบุรี คลัสเตอร์ใหม่ ตลาดศรีเมือง อ.เมือง

สำหรับที่เหลือส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์เดิม และการติดเชื้อในครอบครัว, ชุมชน

มาตรการการควบคุมโควิด-19

ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้นจะมีมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน หลัง 21.00-04.00 น. และเลี่ยง/ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด โดยจะมีการตั้งจุดตรวจฯ เข้มงวดเดินทางข้ามจังหวัด

 • กทม 88 จุด
 • ปริมณฑล 20 จุด
 • 4 จังหวัดชายแดนใต้ 39 จุด

ซึ่งจะมีมาตรการต่าง ๆ ในการเข้มงวดดังนี้

 • มีจัดสายตรวจร่วม ในพท. กทม. ปริมณฑล
 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมตัวเกิน 5 คน
 • ในแต่ละจังหวัด จะมีตั้งจุดตรวจ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จ. พท.สีแดงเข้ม
 • ที่จุดตรวจจะมีการตรวจคัดกรอง ผู้เดินทาง
 • มีการตั้งจุดตรวจตั้งแต่วันนี้ โดยจะเป็นการให้ข้อมูล ชี้แจง ขอความร่วมมือก่อน
 • มีการใช้เข้มงวด และดำเนินการอย่างเด็ดขาด
 • พท.ชายแดนเข้มงวด การลักลอบเข้าประเทศเพิ่มเติม
 • มีการตรวจสอบ พท.หมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดน ที่อาจจะเป็นจุดพักคอย ส่งต่อผู้ลักลอบเข้าเมือง

พบเบาะแสต่าง ๆ เช่นการฝ่าฝืน รวมกลุ่มสังสรรค์ ทำผิด โทรแจ้งได้ที่ 191, 1599, 1138

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X