สุนัขดมกลิ่น สุนัขดมกลิ่นหาผู้เชื้อโควิด โควิด-19

ผลการวิจัยทั้งไทย-เทศ ระบุ สุนัขสามารถดมกลิ่นหาโควิด-19 ได้แม่นยำ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในหลายประเทศมีการค้นคว้าวิจัย การใช้สุนัขดมกลิ่นค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว
  • พบระดับความแม่นยำค่อนข้างสูงในหลายประเทศ แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการตรวจซ้ำด้วยวิธีการ RT-PCR เพิ่มเติม
  • เหมาะกับการค้นหาผู้ป่วยในที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ หรืองานอีเว้นต์ต่าง ๆ

สถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้งานกันแล้วก็ตาม แต่อัตรการระบาดและการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น ยังคงมีความกังวลกับการระบาดในระลอกใหม่เพิ่มเติม

แม้ว่าจะมีความพยายามในการตรวจคัดกรองบางอย่างเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก็ไม่สามารถคัดกรองในผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้ ในขณะที่การใช้ชุดตรวจแบบ Rapid Test แม้ว่าจะเร็ว แต่ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

การใช้สุนัขดมกลิ่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีการค้นคว้าวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็มีการวิจัยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มาที่ไปของการค้นคว้า

นักวิจัยในหลายประเทศเล็งเห็นว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการดมกลิ่น และที่ผ่านมาก็มีการนำสุนัขมาใช้ดมกลิ่นเพื่อตรวจหาโรคบางโรค เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป เนื่องจาก

  • สามารถคัดกรองได้รวดเร็ว จากความไวในการดมกลิ่น
  • มีความแม่นยำในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ดี

โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการมากกว่าผู้ที่แสดงอาการ ดังนั้นการตรวจวัดอุณหภูมิจึงไม่สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้

การทดลอง-วิจัยใช้สุนัขดมกลิ่นโควิด-19

วิธีการตรวจเหงื่อต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่ต่อมใต้ผิวหนังชนิด Eccrine, Sebaceous และ Apocrine โดยต่อม Apocrine นี้จะเป็นต่อมสำคัญที่ผลิตสารระเหยง่าย เป็นกลิ่นตัวเฉพาะของมนุษย์ ส่วนต่อมอีกสองชนิดจะผลิตสารเคมีที่ไม่ระเหยง่ายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีผลต่อกลิ่นตัวโดยตรง

อย่างไรก็ตามสารพวกนี้จะถูกนำไปใช้ต่อโดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังมนุษย์แล้วเปลี่ยนเป็นสารระเหยง่าย ให้กลิ่นไปปนอยู่กับกลิ่นตัวมนุษย์ ดังนั้นกลิ่นโดยรวมของตัวอย่างเหงื่อที่ดูดซับโดยแท่งสำลี แล้วเก็บมาให้สุนัขดม จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นกับชนิดและปริมาณของต่อมในแต่ละอวัยวะ

การที่ผู้ป่วยโควิด-19 มีกระบวนการเผาผลาญในร่างกายที่แตกต่างออกไปจากก่อนที่จะได้รับเชื้อ ทำให้มีสารเคมีจากต่อมทั้งสามชนิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งชนิดและปริมาณ จึงถูกตรวจจับโดยสุนัขได้

การวิจัยใช้สุนัขดมกลิ่นหาโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ

ประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้นคว้า วิจัยในเรื่องนี้ โดยงานวิจัยจะใช้สำลีหนีบไว้ที่รักแร้ของผู้สัมผัสทั้งสองข้างข้างละ 5 นาทีเพื่อเก็บเหงื่อจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการณ์ให้สุนัขดมเนื่องจากกลิ่นเหงื่อของแต่ละคนจะมีกลิ่นเฉพาะ

ซึ่งสุนัขมีความสามารถรับกลิ่นได้มากกว่ามนุษย์ถึง 50 เท่า ขณะที่เชื้อไวรัสโควิดก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเช่นกัน หากสุนัขดมกลิ่นเหงื่อแล้วไม่ได้กลิ่นก็จะเดินผ่าน แต่หากดมแล้วมีเชื้อโควิด สุนัขก็จะนั่งลงเราก็จะนำบุคคลนั้นไปตรวจหาเชื้อ โดยวิธีการ RT-PCR อีกครั้ง

ทั้งนี้ จากการทดสอบสุนัขดมกลิ่นมีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อถึง 96% วิธีการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งลดภาระการสว๊อป (Swap) โดยแต่ละรอบสุนัขสามารถดมกลิ่นได้รอบละ 12 ตัวอย่างในภาพรวมสามารถตรวจได้วันละ 600 ถึง 1,000 ตัวอย่าง

อังกฤษ

ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้มีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการทดสอบให้สุนัขดมกลิ่นจากถุงเท้า, หน้ากากอนามัย และเสื้อที่ผู้ทำการทดสอบใส่ โดยมีทั้งผู้ป่วยโควิด-19, ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด

ผลการทดสอบพบว่า สุนัขสามารถค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ประมาณ 88% ในขณะที่เลือกผิด 16%

กรุงเบรุต, เลบานอน

มหาวิทยาลัย Saint Joseph ในกรุงเบรุต มีโครงการร่วมระหว่างฝรั่งเศสและเลบานอน ในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ พบว่า สุนัข 18 ตัวที่ได้รับการฝึก และนำสุนัขไปดมกลิ่นผู้โดยสารที่ลงจากเครื่อง ณ สนามบินเลบานอน จำนวน 1,680 ราย สามารถตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน158 ราย (มีการตรวจยืนยันด้วยวิธีการ RT-PCR ซ้ำ)

โดยในผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า สุนัขสามารถแยกแยะผู้ที่ไม่มีเชื้อได้ 100% และค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้องประมาณ 92% ซึ่งถือว่า เป็นอยู่ในระดับที่แม่นยำสูง และรวดเร็ว

สหรัฐฯ

University of Pennsylvania Institutional Animal Care ได้มีการรับรองผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สุนัขดมกลิ่นค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้มีการให้สุนัขดมกลิ่นในตัวอย่างที่ได้จากปัสสาวะ และน้ำลาย ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มีความแม่นยำถึง 95%

ที่มา- https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250158

ออสเตรเลีย

ในการวิจัยได้มีการนำสุนัขที่ได้รับการฝึกดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปทดสอบที่สนามบินในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ที่ซิดนีย์ พบว่า สามารถดมกลิ่น ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ ที่ระดับความแม่นยำ 96 -98% โดยเก็บตัวอย่างเหงื่อจากบริเวณรักแร้ เป็นเวลาราว 2 นาที และนำไปให้สุนัขดม ซึ่งถือว่ารวดเร็วมาก

แนวทางการนำไปใช้

จากการรวบรวมข้อมูลของเอ็มไทยพบว่า ในหลายประเทศมีผลการทดสอบไปในทิศทางเดียวกันคือ พบว่า สุนัขสามารถค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 จากการดมกลิ่นได้ในอัตราการพบที่สูงกว่า การตรวจคัดกรองแบบทั่วๆไป เช่น การวัดอุณหภูมิ ดังนั้นการใช้สุนัขดมกลิ่นค้นหาเชื้อโควิด-19 นั้น หลายประเทศมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันคือ

  • ต้องมีการใช้ร่วมกับการตรวจหาเชื้อแบบอื่นที่แม่นยำกว่า
  • เหมาะกับการนำไปใช้ตรวจคัดกรองแบบรวดเร็ว ในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ หรือแม้กระทั่งงานอีเว้นต์ต่าง ๆ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุนัข

สำหรับการใช้สุนัขในการดมกลิ่นค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น หากเป็นการดมกลิ่นเหงื่อของผู้ป่วยโควิด-19 จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสุนัขน้อยมาก เนื่องจากผลการค้นคว้าที่ผ่านมา ไม่พบว่า ในเหงื่อ สารคัดหลั่งจากช่องคลอดและน้ำอสุจิ มีเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

เนื่องจากโควิด-19 เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อไวรัส จะพบมากในน้ำมูก น้ำลาย เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการให้สุนัขดมกลิ่นจากเหงื่อ จึงถือว่า มีความปลอดภัยต่อสุนัข

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีรายงานการพบ สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ติดเชื้อโควิด-19 อยู่บ้าง แต่พบว่า เป็นการได้รับเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับคนเลี้ยง


ที่มา


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

แอสตร้าเซนเนก้า ส่งจดหมายเปิดผนึก คาดการณ์สามารถจัดส่งไทยได้ 5-6 ล้านโดสต่อเดือน

พร้อมระบุมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้า รวมเป็นยอดส่งมอบ 11.3 ล้านโดส ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากแผนการจัดหาวัคซีนจำนวน 61 ล้านโดสให้กับประเทศไทย

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

วิจัยพบ ‘ยามาซิทินิบ’ อาจยับยั้งโคโรนาพันธุ์ใหม่ก่อโควิด-19 ได้

หลังผลทดสอบในหนู พบลดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้มากกว่า 99%

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

คลัสเตอร์ใหม่ 7 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ( 24 ก.ค.)

สมุทรปราการ - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี - พัทลุง - จันทบุรี

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

โควิด-19 วันนี้ ( 24 ก.ค.) ป่วยเพิ่ม 14,260 ราย / ผู้ป่วยไอซียูสูงขึ้น

รวมผู้ป่วยสะสม 4.8 แสนราย / หายป่วยเพิ่ม 7 พันกว่าราย / รักษาตัวอยู่กว่า 1.5 แสนราย

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

สธ.รายงาน พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายเเรง หลังรับวัคซีน COVID-19

อาการไม่พึงประสงค์รวม 769 คน หลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

คลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบ 4 พื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร เเละระยอง

ไม่มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ในกรุงเทพมหานคร เเต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง 136 แห่ง

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

วิถีมอเตอร์ไซค์พุ่มพวง โควิดก็กลัว แต่รายได้ครอบครัวมันสำคัญ

คุณอรัญ บุสสาธิต อายุ 42 ปี ชายจาก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ตัดสินใจเข้ากรุงเทพ เมื่อกว่า 15 ปีก่อน เพื่อหาช่องทางทำรายได้ โดยเริ่มอาชีพขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หรือว่ารถพุ่มพวง…

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เตือน “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรง

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เตือนเกี่ยวกับการระวัง ป้องกันโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยระบุว่า “6 อย่า” ช่วงโควิด รักษาตัวให้แข็งแรงเท่ากับช่วยประเทศ อย่าทนงตนว่าเป็นหนุ่มสาวหรือไม่มีโรคประจำตัวแล้วไม่เป็นไร นอกจากจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพแล้ว…

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

มั่นใจฉีดวัคซีนโควิด-19 สปสช. เยียวยาผลกระทบสูงสุด 4 แสนบาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกับ สปสช. ได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด