กปน. น้ำประปา สัตว์คล้ายปลิง

กปน. ชี้แจง หลังมีผู้ใช้น้ำพบสัตว์คล้ายปลิง ขณะเปิดก๊อกรองน้ำประปา

กปน. ชี้แจงกรณีผู้ใช้น้ำย่านรามคำแหง โพสต์ภาพสัตว์คล้ายหนอน ทาก ในภาชนะรองน้ำ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ขอยืนยันว่า กปน. มีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย…

Home / NEWS / กปน. ชี้แจง หลังมีผู้ใช้น้ำพบสัตว์คล้ายปลิง ขณะเปิดก๊อกรองน้ำประปา

กปน. ชี้แจงกรณีผู้ใช้น้ำย่านรามคำแหง โพสต์ภาพสัตว์คล้ายหนอน ทาก ในภาชนะรองน้ำ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ขอยืนยันว่า กปน. มีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan: WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน โดยขอยืนยันว่าในระบบการผลิต ระบบการสูบส่งและสูบจ่ายน้ำประปา ตลอดจนในท่อประปา ไม่มีสัตว์ใด ๆ สามารถอยู่ในระบบผลิตและระบบการสูบส่ง สูบจ่ายน้ำประปาและท่อประปา ได้อย่างแน่นอน

จากกรณีที่ผู้ใช้น้ำ พบสัตว์ประเภทหนอน/ทาก ในภาชนะรองน้ำ หรือออกจากก๊อกน้ำช่วงเปิดน้ำ เนื่องจากสัตว์ในกลุ่มดังกล่าวต้องการความชื้นในการดำรงชีวิต จึงมักไปหลบซ่อนในก๊อกน้ำ/ สายยาง เมื่อผู้ใช้น้ำเปิดน้ำจากก๊อก/ สายยาง จึงเข้าใจผิดว่า สัตว์ดังกล่าวมากับน้ำประปา

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้น้ำ สามารถพิสูจน์โดยการใช้ผ้าขาวบางปิดปากก๊อกแล้วใช้น้ำตามปกติ หากมีสัตว์ใด ๆ จริง ก็จะติดค้างในผ้าขาวบาง ซึ่ง กปน. ขอย้ำว่า ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถอาศัยอยู่ในระบบประปาได้

หากบ้านผู้ใช้น้ำ มีถังพักน้ำ ควรปิดฝาให้มิดชิด และควรล้างทำความสะอาดถังพักน้ำทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วย ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้น้ำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center 1125 หรือตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาออนไลน์แบบเรียลไทม์ ที่ twqonline.mwa.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

X