พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 5-6 พ.ค.นี้

เชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่คู่มือประชาชนเตรียมความเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมไปถึงจุดบริการประชาชน การปฏิบัติตัว ณ จุดคัดกรอง และ การเข้าพื้นที่ของประชาชนในการรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 และ…

Home / NEWS / เชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 5-6 พ.ค.นี้

เชิญชวนประชาชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยแพร่คู่มือประชาชนเตรียมความเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมไปถึงจุดบริการประชาชน การปฏิบัติตัว ณ จุดคัดกรอง และ การเข้าพื้นที่ของประชาชนในการรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2562 โดยประชาชนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้โดยเปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมกับเตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมบัตรประชาชน หมวก ยาประจำตัว จากนั้นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจะพาประชาชนไปยังโรงครัวพระราชทานเพื่อรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ก่อนที่จะพาไปยังพื้นที่แก้มลิง ซึ่งเป็นพื้นที่พักคอย ก่อนที่จะพาไปยังพื้นที่รับเสด็จฯ จุดที่นั่งที่เตรียมรองรับไว้ เวลา 15.00 น. โดยจุดคัดกรองจะแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าช้าง สนามหลวง(ฝั่งถนนหน้าพระธาตุ) และพระแม่ธรณีบีบมวยผม

โซนที่ 2 ถนนจักรพงษ์(พิพิธภัณฑ์เหรียญ) ถนนข้าวสาร(ก่อนตัดถนนตะนาว) ถนนตะนาวฝั่งใต้ ถนนบูรณศาสตร์ ถนนบุญศิริ(ก่อนถนนอัษฎางค์) และถนนแพร่งนารา

โซนที่ 3 แยกบางลำพู

โซนที่ 4 ถนนประชาธิปไตย แยกผ่านฟ้า(ถนนนครสวรรค์, ถนนหลานหลวง และถนนดำรงรักษ์) ถนนมหาไชย(วัดราชนัดดา) และถนนดินสอฝั่งใต้

โซนที่ 5 แยกเสาชิงช้า แยกเฉลิมกรุง และวงเวียน สน.พระราชวัง

โซนที่ 6 ท่าเตียน และโรงเรียนราชินี

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับร่วมกันใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยจุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป