พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปชช. ทยอยจับจองพื้นที่ ชมริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

Today (5 May 62), the people gradually travel into the area. To watch the procession…

Home / NEWS / ปชช. ทยอยจับจองพื้นที่ ชมริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

Today (5 May 62), the people gradually travel into the area. To watch the procession of the royal procession along the capital By the parade In the royal coronation ceremony, 2562

Today, His Majesty the King, Rama 10, will continue to travel along the capital city by the Phayayarat Satharakarn procession. Stamped on the golden pandan royal Departing from the throne of robes In the royal palace Go to Bowon Niwet Vihara Temple Rajabophit Temple, Sathit Mahasimaram And Phra Chetuphon Vimolmangkalaram Temple In order to worship the Buddha, the president and the royal body

The public had passed the screening point at the Pass Pha Lilalat Bridge to enter the area of ​​Ratchadamnoen Nai Road after the staff changed the opening of the screening point from 12.00 hrs. To 10.00 am. To join the royal reception His Majesty the King Which will proceed alongside the capital by a procession of the Royal Air Patrols during this afternoon.

X