พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เช็ค 58 เส้นทางปิดการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ จากนั้นในช่วงเย็น เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร…

Home / NEWS / เช็ค 58 เส้นทางปิดการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ จากนั้นในช่วงเย็น เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ปิดการจราจรถนน 58 สาย ดังนี้

1.ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

2.ถนนหน้าพระธาตุ จาก แยกสามเหลี่ยมประตูวิเศษไชยศรี ถึง แยกพระจันทร์

3.ถนนราชดำเนินใน จาก แยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ

4.ถนนสนามไชย จาก แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกท้ายวัง (วงเวียน รด.)

5.ถนนหับเผย

6.ถนนหลักเมือง

7.ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี

8.ซอยสราญรมย์

9.ถนนราชินี จาก แยกผ่านพิภพ ถึง ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

10.ถนนสนามไชย จาก แยกท้ายวัง ถึง แยกตัดถนนพระพิพิธ

11.ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย

12.ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย

13.ถนนมหาราช จากท่าพระจันทร์ ถึง ปากซอยเศรษฐการ

14.ถนนท้ายวัง

15.ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า

16.ถนนนครสวรรค์ จาก แยกผ่านฟ้า ถึง แยกจักรพรรดิพงษ์

17.ถนนหลานหลวง จาก แยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง

18.ถนนมหาไชย จาก แยกป้อม มหากาฬ ถึง แยกสำราญราษฎร์

19.ถนนดินสอ จาก แยก กทม. ถึง แยกวันชาติ

20.ถนนประชาธิปไตย จาก แยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์

21.ถนนตะนาว จาก วงเวียนสิบสามห้าง ถึง สี่กั๊กเสาชิงช้า

22.ถนนสิบสามห้าง

23.ถนนข้าวสาร

24.ถนนรามบุตรี

25.ถนนตานี

26.ถนนไกรสีห์ ถนนพระสุเมรุ

27.ถนนสามเสน จาก แยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลำพู

28.ถนนจักรพงษ์

29.สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ

30.ถนนบุญศิริ จาก ถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์

31.ถนนราชบพิธ

32.ถนนบำรุงเมือง จาก สี่กั๊กเสาชิงช้า ถึง แยกศิริพงษ์

33.ถนนเจริญกรุง จาก สี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกเฉลิมกรุง

34.ถนนบ้านหม้อ จาก สี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ

35.ถนนอัษฎางค์ จาก แยกสะพานมอญ ถึง แยกพระพิทักษ์

36.ถนนราชินี จาก แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์

37.ถนนพระพิพิธ จาก ถ.สนามไชย ถึง แยกพระพิทักษ์

38.ถนนพาหุรัด

39.ถนนมหาราช จาก ท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด

40.ถนนท้ายวัง

41.ถนนเชตุพน

42.ซอยเศรษฐการ

43.สะพานพุทธ

44.ถนนตรีเพชร

45.ถนนตีทอง

46.ถนนสะพานพระพุทธยอดฟ้า (ถนนใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า)

47.ถนนจักรเพชร

48.จาก ปากคลองตลาด (สะพานเจริญรัช) ถึง ทางร่วมหน้าการไฟฟ้านครหลวง (วัดเลียบ)

49.ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกพระรูป ร.5

50.ถนนศรีอยุธยา จาก แยก พล.1 รอ. ถึง แยกวัดเบญจฯ

51.ถนนพิษณุโลก จาก แยกวังแดง ถึง แยกยมราช

52.ถนนลูกหลวง จาก แยกประชาเกษม ถึง แยกสะพานขาว

53.ถนนกรุงเกษม จาก แยกเทเวศร์ ถึง แยกกษัตริย์ศึก

54.คู่ขนานลอยฟ้า จาก ทางลงสิรินธรข้ามสะพานพระราม ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์

55.ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตลอดสาย

56.ถนนจักรพรรดิพงษ์ จาก แยก จปร. ถึง แยกแม้นศรี

57.ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกยมราช

58 .ถนนนครสวรรค์ จาก แยกจักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกนางเลิ้ง และจะจัดเดินรถทางเดียวในถนนสวรรคโลก จาก แยกยมราช ไป แยกเสาวนีย์

X