พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มหรสพสมโภช

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ ในโอกาสสำคัญนี้ รัฐบาลจึงร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จัดมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี…

Home / NEWS / รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

รัฐบาลเตรียมพร้อมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์สร้างความปลาบปลื้มยินดีแก่เหล่าพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ ในโอกาสสำคัญนี้ รัฐบาลจึงร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ จัดมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ รวมระยะเวลา 7 วัน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เตรียมความจัดงานมหรสพสมโภชโดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ

“เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในส่วนของต่างจังหวัดจะจัดช่วงเวลาเดียวกัน เปิดงานพร้อมกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การแสดงจะกำหนดช่วงเวลาการแสดงตรงกันคือ 18.30 น.– 21.30 น. ของทุกวัน แต่ละวันจะมีการแสดงที่หลากหลาย ศึกษาการจัดงานมหรสพสมโภชในสมัยก่อนมา มีการแสดงดั้งเดิมที่เป็นการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ โขนสด ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมสมัย การแสดงนานาชาติร่วมเฉลิมฉลอง

สำหรับมรหสพสมโภชในส่วนกลาง กำหนดจัดเวทีที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ตลอด 7 วัน 7 คืน จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. มีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายราชสักการะ และร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง การรำถวายพระพร มหกรรมกลองมิ่งมงคล การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้นในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนกันไป อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ วงโยธวาทิต มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์ ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ มหกรรมลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ถวายองค์ราชัน” มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศสมาชิกอาเซียน

รวมถึงการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โขนกรมศิลปากร โขนศาลาเฉลิมกรุง และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ และในช่วงเวลา 21.30 น.– 23.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดงแสง สี เสียง “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม

โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชื่นชมความงดงามบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ

ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

X