ขึ้นค่ารถเมล์

นิด้าโพล เผยปชช. 87.20% ระบุรถเมล์ขึ้นราคาทำค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ศูนย์สำรวจความเห็น นิด้าโพล ได้สำรวจความเห็นเรื่องการขึ้นค่าโดยสารรถประจำทาง (รถเมล์) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 จากผู้ที่ใช้บริการโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,258 คน…

Home / NEWS / นิด้าโพล เผยปชช. 87.20% ระบุรถเมล์ขึ้นราคาทำค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ศูนย์สำรวจความเห็น นิด้าโพล ได้สำรวจความเห็นเรื่องการขึ้นค่าโดยสารรถประจำทาง (รถเมล์) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 จากผู้ที่ใช้บริการโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,258 คน

โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จากการที่ ขสมก. และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการเพิ่มค่าโดยสาร พบว่า ผู้ใช้บริการโดยสารรถประจำทาง ร้อยละ 87.20 ระบุว่า ไม่เกิน 100 บาท รองลงมาร้อยละ 10.97 ระบุว่า 101-200 บาท และร้อยละ 1.59 ระบุว่า 201-300 บาท

ทั้งนี้ เมื่อมีการเพิ่มราคาค่าโดยสาร ประชาชนก็อยากให้มีการปรับปรับปรุงบริการ พบว่า ร้อยละ 54.87 ระบุว่า สภาพภายในของรถ เช่น ความสะอาด แอร์เย็น เบาะ หน้าต่าง ราวจับ รองลงมาร้อยละ 46.02 ระบุว่า มารยาทของพนักงาน ทั้งการขับรถและการเก็บเงิน และร้อยละ 45.92 ระบุว่า ความเพียงพอของรถ เวลารอรถไม่นาน

X