ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ เครื่องดื่มวิตามินซี

‘ยันฮี’ แจงกรณี ‘เครื่องดื่มวิตามินซี’ ยันใส่ส่วนผสมตามที่ระบุไว้บนฉลาก

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีการเผยผลตรวจ ‘เครื่องดื่มวิตามินซี’ โดยระบุว่า มี 8 ตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณวิตามินซี โดยหนึ่งในนั้นเป็น เครื่องดื่ม ยันฮี วิตามินซี วอเตอร์
  • ล่าสุดทาง บริษัทยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จํากัด ได้ชี้แจงถึงประเด็นผลตรวจดังกล่าว
  • ยืนยันให้ความสําคัญกับขั้นตอนการผลิต มีการใส่ส่วนผสมวิตามินซี ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลาก

กรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบวิตามินซีในเครื่องดื่ม ยันฮี วิตามินซี วอเตอร์ โดยศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ แล้วไม่พบวิตามินซีในวันผลิต 7/10/2563 และหมดอายุ 7/10/2564 นั้น บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ ใคร่ขอเรียนชี้แจง ข้อเท็จจริง ดังนี้

  1. บริษัทยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จํากัด ได้ให้ความสําคัญกับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานจาก GMP และมาตรฐานโรงงานด้าน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กํากับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ รวมทั้งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารจาก สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย (ฮาลาล)
  1. เครื่องดื่มยันฮี วิตามินซี วอเตอร์ ได้มีการรับรองข้อมูลโภชนาการ จากห้องทดสอบเอกชนระดับมาตรฐาน ISO 17025 ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) ของบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในทุก Lot.ของการผลิต อย่างสม่ำเสมอ
  2. บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันว่า เครื่องดื่ม ยันฮี วิตามินซี วอเตอร์ ในทุก Lotได้ใส่ส่วนผสมวิตามินซี ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลาก ของเครื่องดื่ม แต่ด้วยคุณสมบัติบางประการของวิตามินซี ที่มีความเปราะบาง อาจมีโอกาสที่จะสลายได้ง่ายกว่าวิตามิน ตัวอื่นๆ โดยเฉพาะการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ อาจส่งผลให้การสลายตัวเร็วขึ้นกว่าปกติ และวิตามินซี ยัง สามารถสลายตัวได้ง่ายในที่ที่มีความร้อน แสง และความชื้น แต่วิตามินซี ที่สลายไปนั้น จะกลายเป็นสารอื่นแทน คือ L-tartrate ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดิม
  3. ทีมงานวิจัยของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์และนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องดื่ม ยันฮี วิตามิน ซี วอเตอร์ คงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามินซี

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ จัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้น ยังคงมาตรฐานเครื่องดื่มที่มีวิตามินซี และ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเครื่องดื่ม ยันฮีวิตามินซี วอเตอร์ ด้วยดีเสมอมา และเรายังคง มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไป

ข้อมูล : ยันฮี วิตามิน วอเตอร์


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X