ธนาคารกรุงไทย ธุรกิจเอสเอ็มอี

กรุงไทย แนะ ทางลัด-ทางรอด SMEs ใช้หลากหลายตัวช่วยจากภาครัฐ

คัดลอก URL แล้ว

ธนาคารกรุงไทย ชี้ทางออกของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องเผชิญความท้าทายของความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ และอำนาจในการต่อรอง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด และเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยหนึ่งในทางลัดที่เป็นตัวช่วย SMEs คือ การเข้าร่วมโครงการและอาศัยความช่วยเหลือจำนวนมากจากหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริม

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในการทำบทวิจัยเรื่อง “เปิดทางลัด SMEs ด้วยตัวช่วยดีๆ จากภาครัฐ” พบว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยต้องเผชิญในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อเสียเปรียบจากธุรกิจที่มีขนาดเล็ก โดยอุปสรรคหลัก ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ทำให้ความคาดหวังของลูกค้าซับซ้อนขึ้น การขาดประสบการณ์และความรู้ในบางมุม เช่น การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง อีกทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก ซึ่งทำให้ SMEs ต้องการความช่วยเหลือใน 3 ด้านสำคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การเจาะตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยไม่สูงมาก

“ที่ผ่านมา ภาครัฐตระหนักถึงปัญหาของ SMEs และได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นตัวช่วย จึงอยากแนะนำให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างเต็มที่ โดยอาจเริ่มจากศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ของกระทรวงอุตสาหกรรม (SSRC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ให้คำปรึกษาในเรื่องหลักๆ และสามารถเชื่อมโยงไปยังโครงการของหน่วยงานอื่นๆ ลดความจำเป็นที่ต้องติดตามว่าหน่วยงานใดมีทรัพยากรอะไรบ้าง หรือ One-Stop Service Center (OSS Center) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่มีบริการในลักษณะเดียวกัน โดยมีศูนย์ OSS ครอบคลุม 76 จังหวัด”

นายณัฐพร ศรีทอง หัวหน้าส่วน ซึ่งร่วมทำบทวิจัยในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า SMEs ที่ต้องการตัวช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดขายนั้น สามารถติดต่อศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industrial Transformation Center: ITC) เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านการผลิตแบบครบวงจร ทั้งการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดหาผู้ผลิต บริการด้านวิศวกรรม การรับรองมาตรฐานและการทดสอบตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ส่วนกรณีต้องการบุกตลาดออนไลน์ ในยุค Platform Economy สามารถเข้าร่วมโครงการและติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ SME Online by OSMEP ที่บ่มเพาะ SMEs จนถึงทำการตลาดจริง Platform Thaitrade.com ซึ่งเป็นช่องทางการขายสินค้าไปต่างประเทศ และ New Economy Academy (NEA) แหล่งรวบรวมความรู้และหลักสูตรอบรมต่างๆ

“จะเห็นว่าตลาดซื้อขายออนไลน์ หรือ e-Commerce ของไทยในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 14% โดยเฉพาะรูปแบบ B2C ครองแชมป์อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน แต่การประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะการทำ Digital Marketing จึงน่าจะใช้ตัวช่วยจากภาครัฐ สำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภาครัฐมีโครงการดีๆ ทั้งการช่วยเหลือด้านหลักประกันผ่าน บสย. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อสำหรับ SMEs ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) สินเชื่อสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนสินเชื่อสำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน”


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ติดปีกให้ชีวิตคนไทย” นำนวัตกรรมการเงินยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ติดปีกให้ชีวิตคนไทย” นำนวัตกรรมการเงินยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน

โลกทุกวันนี้…เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ยากขึ้น คนไทยจะอยู่รอดได้ ต้องเท่าทันเทคโนโลยีและอัพเกรดตัวเองอย่างก้าวกระโดด ธนาคารกรุงไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาช่วยให้การใช้ชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ภายใต้แคมเปญ “ติดปีกให้ชีวิตคนไทย” เปรียบเหมือนเป็นการติดอาวุธให้คนไทยแข็งแกร่งขึ้นในทุกมิติที่เกี่ยวกับการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจทุกระดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านทุกแพลตฟอร์มของธนาคาร ทั้งแอปพลิเคชัน…

“กรุงไทย” แจงผู้ใช้แอปฯเป๋าตัง มีทางเลือกกรณียินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“กรุงไทย” แจงผู้ใช้แอปฯเป๋าตัง มีทางเลือกกรณียินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“กรุงไทย” แจงแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผยง ศรีวณิช นักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020

ผยง ศรีวณิช นักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี” ของ วารสารการเงินธนาคาร มีมติให้ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี 2563 ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินแห่งปีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4…

ธ.กรุงไทย เปิดให้บริการ 12-13 ต.ค.นี้ เปิดโอกาส ปชช. ยืนยันสิทธิ ชิมช้อปใช้

ธ.กรุงไทย เปิดให้บริการ 12-13 ต.ค.นี้ เปิดโอกาส ปชช. ยืนยันสิทธิ ชิมช้อปใช้

เว็บไซต์ www2.ชิมช้อปใช้.com ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ทางธนาคารจะเปิดให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้สิทธิในโครงการชิมช้อปใช้ ไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้ หลังจากพวกเขาไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันได้ ในช่วงเวลา…

ศาลนัดไต่สวนพยานนัดสุดท้าย ‘โอ๊ค พานทองแท้’ คดีปล่อยกู้กรุงไทย

ศาลนัดไต่สวนพยานนัดสุดท้าย ‘โอ๊ค พานทองแท้’ คดีปล่อยกู้กรุงไทย

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ศาลนัดไต่สวนพยานนัดสุดท้าย คดีฟอกเงินกู้แบงก์กรุงไทย ที่อัยการยื่นฟ้อง นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือโอ๊ค อายุ 39 ปี บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาพร้อมกับนางพิณทองทา คุณากรวงศ์…

กรุงไทย แจ้งปิดแอปฯ เป๋าตัง พรุ่งนี้ พัฒนาระบบ

กรุงไทย แจ้งปิดแอปฯ เป๋าตัง พรุ่งนี้ พัฒนาระบบ

เพจ Krungthai Care ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับลูกค้าของ ธนาคารกรุงไทย ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ 30 ก.ย. 2562  ทางธนาคารจะทำการ แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ในช่วงเวลา 02.00-05.00…

กรุงไทย จับมือ Everex และ Shwe Bank ให้บริการโอนเงินไปเมียนมา อำนวยความสะดวกแรงงานในไทย

กรุงไทย จับมือ Everex และ Shwe Bank ให้บริการโอนเงินไปเมียนมา อำนวยความสะดวกแรงงานในไทย

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย นาย Alex Lane ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท Everex และ นาย Thein Zaw…

กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว

กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว

กรุงไทยปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 20 เมษายนนี้ เวลา 00.01 – 05.30 น. ธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562…

ธนาคารกรุงไทย โอนเงินคืนเจ้าของบัญชีชาวตรังแล้ว

ธนาคารกรุงไทย โอนเงินคืนเจ้าของบัญชีชาวตรังแล้ว

สาววัย 55 ปี ชาว จ.ตรัง ที่ถูกหลานสาวแอบนำสมุดบัญชีเงินฝากไปเบิกเงินเกือบ 1 แสนบาท ล่าสุดทางธนาคารโอนเงินคืนแล้ว พร้อมดำเนินการแจ้งความเอาผิดหลานสาวผู้เสียหาย จากกรณีที่นางอนุสา ไตรระเบียบ อายุ 55 ปี…

X