พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ร.10

พสกนิกรชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ ร่วมถวายความจงรักภักดี รำถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10 เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 พ.ค.2562 ชาวชุมตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ ร่วมถวายความจงรักภักดี…

Home / NEWS / ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ร.10

พสกนิกรชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ ร่วมถวายความจงรักภักดี รำถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 พ.ค.2562 ชาวชุมตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยการจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล และรำถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พุทธศักราช 2562 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นายศิริ แซ่แต้ ประธานชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เราประชาชนคนไทย มีความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและรำถวายพระพร

โดยในวันนี้มีกลุ่มแม่ค้าและลูกหลานรวมทั้งประชาชนทั่วในตลาดจำนวนเกือบ 100 คนได้มาร่วมใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการรำถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เช่นกัน

X