คลินิกแก้หนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ดึง Non-bank 19 แห่งร่วมโครงการ ‘คลินิกแก้หนี้’ ระยะที่ 2 เริ่ม 15 พ.ค. นี้

คัดลอก URL แล้ว

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่สำคัญของประเทศที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งปกติการปรับโครงสร้างหนี้จะทำได้ยากเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละราย มีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันและลูกหนี้จะต้องเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จะเป็นหน่วยงานกลางที่เจรจากับลูกหนี้แทนเจ้าหนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนรายย่อยมีโอกาส แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จและสามารถหลุดจากวงจรหนี้

ทั้งนี้ โครงการนำร่องในระยะแรกครอบคลุมเฉพาะหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ในระยะที่ 2 จึงได้ขยายขอบเขตให้รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ Non-bank ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้างและเบ็ดเสร็จมากขึ้น เนื่องจากลูกหนี้ของ Non-bank มีจำนวนกว่า 80% ของทั้งหมด ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง ยินดีเข้าร่วมโครงการ และเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว จะทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้ครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเกือบทั้งระบบ โดยลูกหนี้ของ Non-bank สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นางสาวณญาณี เผือกขำ ประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายขอบข่ายความร่วมมือในระยะที่ 2 จากเดิมที่ครอบคลุม เฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ของผู้ประกอบการ Non-bank อีก 19 แห่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าโครงการ และช่วยให้การแก้ปัญหาโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะมีภาระการผ่อนชำระคืนต่อเดือนที่น้อยลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนและคงที่ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ โดยสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้มีโอกาสผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้น

 

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM ทำหน้าที่หน่วยงานกลางเชื่อมโยงลูกหนี้รายย่อยกับเจ้าหนี้ธนาคารหลายแห่งให้สามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยข้อมูล ณ เมษายน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการจำนวน 44,600 ราย โดยในจำนวนนี้ SAM ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ (Counselling) และมีลูกหนี้ประมาณ 1,500 ราย ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งมีลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นและออกจากโครงการจำนวน 16 ราย นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ พนักงานของบริษัท หน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ กว่า 2,200 คน

โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง จะช่วยให้โครงการ สามารถเป็นกลไกแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรมากขึ้น โดย SAM ได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้ให้ คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาระบบงาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ คือ “Line official account – debt clinic by SAM” ซึ่งจะทำให้การติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการกับ SAM ทำได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ SAM ยังจัดโครงการพบกันวันหยุดกับโครงการคลินิกแก้หนี้เปิดบริการ ในวันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บริหาร สินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โทรศัพท์ 0 2610 2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

แบงก์ชาติ-ก.ล.ต. หารือร่วม กำหนดแนวทางใช้ ‘คริปโต’ ชำระสินค้า

แบงก์ชาติ-ก.ล.ต. หารือร่วม กำหนดแนวทางใช้ ‘คริปโต’ ชำระสินค้า

แบงก์ชาติ ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง หารือร่วมกันถึงประโยชน์และความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

แบงก์ชาติ ยัน!! ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้า-บริการ

แบงก์ชาติ ยัน!! ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้า-บริการ

​นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ติดตามการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น…

ธปท. แนะข้อควรปฏิบัติ หากพบรายการใช้จ่ายผิดปกติทั้งบัตรเครดิต-เดบิต

ธปท. แนะข้อควรปฏิบัติ หากพบรายการใช้จ่ายผิดปกติทั้งบัตรเครดิต-เดบิต

ก่อนหน้านี้พบผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวนมาก ประสบปัญหาการทำรายการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง

ธปท. แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิต-บัตรเดบิต

ธปท. แจงกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิต-บัตรเดบิต

ก่อนหน้าในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพรายการชำระเงินธนาคารทั้งบัตรเครดิต-เดบิต โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเอง

แบงก์ชาติแจงความเข้าใจผิดเรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

แบงก์ชาติแจงความเข้าใจผิดเรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่เรื่องขาดทุนสะสมของแบงก์ชาติ มูลค่า 1.069 ล้านล้านบาท และนำมารวมเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ

ไทยยังถูกจัดอยู่ใน monitoring list แต่ไม่กระทบการค้ากับสหรัฐฯ

ไทยยังถูกจัดอยู่ใน monitoring list แต่ไม่กระทบการค้ากับสหรัฐฯ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ใน monitoring list ต่อเนื่องจากการประเมินครั้งก่อน

ธปท. แจงกรณี ‘คูปองเป็ด’ ต้องถามตำรวจว่าผิดกฎหมายหรือไม่

ธปท. แจงกรณี ‘คูปองเป็ด’ ต้องถามตำรวจว่าผิดกฎหมายหรือไม่

ก่อนหน้านี้ในการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร มีการแจกธนบัตรราษฎร หรือ คูปองเป็ด แลกซื้อของภายในกิจกรรมการชุมนุม

‘คลินิกแก้หนี้’ ปรับยา 2 สูตรใหม่ ขยายเวลาถึงกลางปี 64

‘คลินิกแก้หนี้’ ปรับยา 2 สูตรใหม่ ขยายเวลาถึงกลางปี 64

คลินิกแก้หนี้ได้ประชุมเพื่อประเมินผลมาตรการช่วยเหลือ "ยา 2 สูตร" คือ การลดดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ 27 ก.ค.63 หยุดชดเชยสงกรานต์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ 27 ก.ค.63 หยุดชดเชยสงกรานต์

ครม. มีมติอนุมัติให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 1 วัน

X