ข่าวสดวันนี้ พระโค วันพืชมงคล

ในหลวง – สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จสนามหลวงในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 วันนี้ 9 พ.ค.62 เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ…

Home / NEWS / ในหลวง – สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จสนามหลวงในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562

วันนี้ 9 พ.ค.62 เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯโดยรถยนต์พระที่นั่งยังพลับพลาที่ประทับ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับพระเก้าอี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้ว กลับโรงพิธีพราหมณ์

พราหมณ์นำสิ่งของไปเลี้ยงพระโคเพิ่ม-พระโคพูล ซึ่งเป็นพระโคขาวลำพูน ที่หน้าพระที่นั่ง โดยสิ่งของเสี่ยงทาย 7 สิ่งประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำ และหญ้า จากนั้น นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562

จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่น เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ยาตราขบวนพระยาแรกนา ขณะผ่านหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม

แล้วขึ้นรถยนต์หลวงไปรอเฝ้าฯ ที่แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ต่อจากนั้น รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่บริเวณแปลงนาสาธิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับพระเก้าอี้ พระยาแรกนา เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา

พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงิน เสร็จแล้ว พระยาแรกนา เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 นับว่าเป็นพระราชพิธีแรก ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เสด็จประกอบพระราชกรณียกิจครั้งแรกหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

โดย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล และถือเป็น “วันเกษตรกร” ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ‪ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562‬ ในการนี้ เวลาประมาณ ‪17.00 น.‬

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคล ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ส่วนพิธีที่ 2 ในวันถัดมาของประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธี ‪ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562‬ ฤกษ์ไถหว่าน‪ระหว่างเวลา 08.19 – 08.49 น.‬ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

อนึ่ง ในการพระราชพิธีนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกประจำปี เพราะเกษตรกรจะยึดถือวันนี้เป็นวันดีลงมือไถนา หว่านกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และผลผลิตเจริญงอกงามค้าขายได้กำไรด้วย

X