ภาคใต้

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่

5 จังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ กระทบปชช. กว่า 2.8 แสนครัวเรือน

Home / NEWS / สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพท. 5 จังหวัด 5 จังหวัด รวม 1,456 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2.8 แสนครัวเรือน
  • อ.กันตัง ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นพท.รับน้ำ ก่อนระบายออกสู่ทะเล
  • จนท. ยังคงเร่งให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

จากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ในช่วงปลายเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย รวม 11 จังหวัด ซึ่งในขณะนี้ สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเหลือในอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ตรัง ที่ต้องรับน้ำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้สถานการน้ำในบางพื้นที่ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่

สถานการณ์ภาพรวม

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พ.ย. – ปัจจุบัน มีน้ำท่วมไปแล้วใน 11 จังหวัดได้แก่ ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงสตูลสงขลา ปัตตานียะลา นราธิวาส ใน 101 อำเภอ รวมประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5.5 แสนครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ 29 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้เสียชีวิตถึง 21 ราย

ซึ่งในขณะนี้ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 1,456 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 2.8 แสนครัวเรือน

สุราษฎร์ธานี – ภาพรวมลดลง

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุราษฯ ในขณะนี้ ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้ว ยังคงเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบในอำเภอกาญจนดิษญ์ เคียนชา บ้านนาเดิม พุนพิน เวียงสระ พระแสง เมืองฯ บ้านนาสาร รวมประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 2 หมื่นครัวเรือน

นครศรีธรรมราช – ภาพรวมลดลง

นครศรีธรรมราช จากน้ำฝนที่ตกหนักในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ของอำเภอ เมืองฯ พระพรหม เชียรใหญ่ จุฬาภรณ์ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง หัวไทร ทุ่งสง ท่าศาลา ร่อนพิบูลย์ นาบอน ทุ่งใหญ่ฉวาง
บางขัน พรหมคีรี ถ้ำพรรณา ช้างกลาง รวมกว่า 1.8 แสนครัวเรือน ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะนี้

ตรัง – ระดับน้ำลดลง ยกเว้นใน อ.กันตัง

จังหวัดตรัง สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ โดยเฉพาะที่อำเภอกันตัง ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำ จากน้ำท่วมจากในพท.อื่น ๆ ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ กระแสน้ำที่หลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ไม่สามารถขนของหรืออพยพได้ทัน ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือน และข้าวของเสียหายจำนวนมาก

พัทลุง – ระดับน้ำลดลง

จังหวัดพัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ 5 อำเภอด้วยกันคือ อำเภอควนขนุน เมืองฯ เขาชัยสน ปากพะยูน บางแก้ว รวมกว่า 4.6 หมื่นครัวเรือน ที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตาม

สงขลา – ระดับน้ำลดลง

สถานการณ์ในจังหวัดสงขลา ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในอำเภอ สะบ้าย้อย บางกล่ํา กระแสสินธุ์ สิงหนคร ระโนด ควนเนียง สทิงพระ กระทบบ้านเรือนประชาชนกว่า 2.8 หมื่นครัวเรือน

การช่วยเหลือในขณะนี้

หลายหน่วยงานเร่งระดมเข้าพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ โดยได้มีการจัดนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จากกองทัพเรือภาคที่2 เข้าติดตั้งในพื้นที่

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุน เฮลิคอบเตอร์ ร่วมกับกองทัพอากาศ เข้าบินสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่นครศรีธรรมราช-สุราษฯ เพื่อใช้ในการลำเลียง เคลื่อนย้าย สิ่งของจำเป็น ผู้ป่วย รวมถึงสำรวจพท.ที่ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนรถลำเลียง รถบรรทุก และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือ และลำเลียงผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

การเดินทางขนส่งที่ได้รับผลกระทบ

ในขณะนี้มีเส้นทางหลวง 2 เส้นทางหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบคือ ในจ.นครศรีธรรมราช ไม่สามารถผ่านได้ กม.ที่ 1+128 ถนนโรงเหล็ก-ห้วยพาน อ.นบพิตํา ส่วนที่ จ.สุราษฎร์ธานีไม่สามารถผ่านได้ 1 แห่ง คือทางหลวงหมายเลข 4246 กม.29+533-29+773 ถนนเขาวง-หน้าเขาอ.เคียนซา

สำหรับเส้นทาง-สะพานที่ได้รับความเสียหาย จนท.เร่งติดตั้งสะพานเบลลิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางเป็นการชั่วคราว

ส่วนเส้นทางรถไฟยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง ที่สถานีชุมทางทุ่งสง โดยมีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 8 ขบวนด้วยกัน