ข่าวสดวันนี้ บัตรทอง

ตรวจสอบจุดลงทะเบียน รับสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ กทม.

จากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับลงทะเบียนใช้สิทธิ, เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล, รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์…

Home / NEWS / ตรวจสอบจุดลงทะเบียน รับสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ กทม.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตรวจสอบจุดลงทะเบียน รับสิทธิบัตรทอง ในพื้นที่ กทม. 17พ.ค. 62
  • ความสำคัญของบัตรทอง สิทธิประโยชน์รักษาทุกโรค

จากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อรับลงทะเบียนใช้สิทธิ, เปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล, รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลนี้นั้น

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดเผยสถานที่ ที่จะเปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนดังกล่าว จำนวน 21 จุดด้วยกัน ประกอบด้วย

1. วัดสุคันธาราม
2. วัดดิสหงษาราม
3. วัดมัชฌันติการาม
4. วัดสุทัศนเทพวราราม

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
6. วัดชัยมงคล
7. วัดหัวลําโพง
8. วัดเวฬุวนาราม

9. วัดเทวสุนทร
10. วัดลาดพร้าว
11. วัดอยู่ดีบํารุงธรรม
12. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

13. วัดศรีบุญเรือง
14. วัดราษฎร์บูรณะ
15. วัดมะเกลือ
16. วัดราชวรินทร์

17.วัดราษฎร์บํารุง
18. วัดบางกระดี่
19. วัดโพธิ์พุฒตาล
20. วัดทุ่งครุ

21. วัดทองธรรมชาติ

สำหรับบัตรทอง เรียกอีกอย่างว่า บัตรทอง 30 บาท เป็นบัตรประกันสุขภาพของประชาชน ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้รักษาอาการเจ็บป่วยยังสถานบริการที่ถูกระบุไว้ในบัตร โดยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพียง 30 บาทเท่านั้น ซึ่งในกทม. สามารถใช้ได้ ในคลีนิกชุมชนอบอุ่น

ซึ่งสามารถตรวจและทำการรักษาได้อย่างครอบคลุมทุกโรค โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการถอนฟัน อุดฟัน การทำฟันปลอมฐานพลาสติกหรือการใส่เพดานเทียม ในเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ และยังคลอบคลุมไปถึงการผ่าตัด และการคลอดบุตรด้วย

X