ข่าวสดวันนี้ พชร อนันตศิลป์ ม.44 สลากกินแบ่งรัฐบาล

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ตั้งประธานบอร์ดกองสลากฯ คนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 พ.ค. 2562) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กรณีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่แทนที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ความว่า…

Home / NEWS / บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ตั้งประธานบอร์ดกองสลากฯ คนใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • พล.อ.ศักดา เนียมคำ, พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และ รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นกรรมการ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 พ.ค. 2562) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กรณีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่แทนที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ความว่า

พชร อนันตศิลป์

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558

2.ให้นายพชร อันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

พร้อมกันนี้ กำหนดให้ คสช.แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกิน 3 คน มาเป็นกรรมการในบอร์ดสลากฯ ตามอำนาจตามความในข้อ 3 (9) ของคำสั่ง คสช. จึงแต่งตั้งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 คน ได้แก่ พล.อ.ศักดา เนียมคำ, พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข และ รศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 พ.ค. 2562

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำหรับกรรมการกองสลากชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการชุดเก่าที่มีคำสั่งปลดไปก่อนหน้านี้ ยกเว้น พล.อ.ศักดา เนียมคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนงานปราบปรามการจำหน่ายสลากฯ เกินราคา

ขณะที่ นายพชร อนันตศิลป์ ดำรงตำแหน่งในบอร์ดสลากฯ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ชุดเดิมอยู่แล้ว และขยับขึ้นนั่งเป็นประธานบอร์ดแทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก