การเมือง คสช. อยากเลือกตั้ง เลือกตั้ง2562 โบว์

แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยังห่วงอำนาจหัวหน้า คสช.

แกนนำกลุ่ม ‘คนอยากเลือกตั้ง’ ยังกังวลการใช้คำสั่ง ม.44 ของหัวหน้า คสช. และการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ แม้จะมีประกาศพระราชกฤษฎีกาและการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เปิดเผยหลังที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง และ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม…

Home / NEWS / แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยังห่วงอำนาจหัวหน้า คสช.

แกนนำกลุ่ม ‘คนอยากเลือกตั้ง’ ยังกังวลการใช้คำสั่ง ม.44 ของหัวหน้า คสช. และการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ แม้จะมีประกาศพระราชกฤษฎีกาและการกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว

แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง เปิดเผยหลังที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง และ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า รู้สึกโล่งใจ แต่ยอมรับว่ามีความกังวลต่ออำนาจของหัวหน้า คสช. ที่ยังสามารถใช้คำสั่งมาตรา 44 ได้จนถึงมีการแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ ที่อาจถูกนำมาเป็นปัจจัยในการล้มการเลือกตั้ง ถือเป็นภัยคุกคามของประชาธิปไตย

ส่วนบทบาทของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจากนี้จะยุติการเคลือนไหว หลังมีความชัดเจนของวันเลือกตั้ง แต่ในส่วนของเครือข่าย FFFE (เอฟ-เอฟ-เอฟ-อี ) จะเดินหน้ารณรงค์ให้เกิดสนามเลือกตั้งที่ดี ลักษณะการจัดเสวนา, ยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างรูปแบบการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเครือข่ายจะเป็นตัวกลางรับข้อมูลจากประชาชนที่เห็นสิ่งไม่ชอบมาพากล ก่อนยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

อีกด้าน หลังมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งชัดเจน ก็ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลับมาคึกคัก อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์มองว่า ปัจจัยจากการเลือกตั้งอาจช่วยให้บรรยากาศในตลาดทุนคึกคัก เพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 5 ปี

เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในต่างจังหวัด อาจกลับมาคึกคักจากการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคการเมือง หลังซบเซามานานจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แต่วิธีเลือกตั้งที่คาดว่าจะได้รัฐบาลผสม มีผลให้นักลงทุนต่างชาติ กองทุนการเงิน และผู้จัดการกองทุนบริษัทจัดการหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ กังวลเสถียรภาพการเมืองซึ่งอาจนำไปสู่ความวุ่นวาย